Ugrás a tartalomra

Krave muzare - saveti i preporuke za držanje krava muzara

Zasušene krave:

 • Obezbediti sredinu sa temperaturom do najviše 20 C, kako bi se životinje osećale komforno. Leti, u uslovima visokih temperatura, truditi se da temperature održavati na što nižem nivou, uz pomoć odgovarajuće ventilacije i vlaženja vazduha
 • Sprečiti pojavu naglih temperaturnih razlika, velika strujanja vazduha (promaju) i prašinu
 • Obezbediti dovoljne količine vode. Pri smanjenom unosu vode, biće i smanjen unos hrane a samim tim i proizvodnja mleka. Zimi je bitno da voda nije zamrznuta, jer se na taj način unosi nedovoljna količina vode a može da poremeti i rad mikroflore buraga
 • Obezbedite kravama dovoljno prirodnog svetla, a ukoliko to nije moguće, treba im obezbediti i veštačko osvetljenje
 • Obezbediti dovoljno vazduha! Zbog toga je važno da štale budu na odgovarajući način provetrene i sagrađene sa adekvatnom visinom
 • Obezbediti kravama prostor da mogu dovoljno da šetaju, jer je ovo jako važno za lakše teljenje, zdravlje nogu i papaka, bolju plodnost i jasnije izraženim znakovima estrusa
 • Kontrolisati telesnu kondiciju krava. Kod zasušenih krava ne bi trebalo popravljati kondiciju ukoliko je slabija od željene. Željena kondicija se uvek postiže u laktaciji!
 • Redovno kontrolisati konzumaciju hrane. Ukoliko ne pojedu uobičajenu i predviđenu količinu hrane – treba prekontrolisati zdravstveno stanje i konsultovati se sa Vašim veterinarom. Često krave posle teljenja ne pojedu potrebnu količinu hrane što može prouzrokovati metaboličke poremećaje (ketoza, acidoza, hipokalcemija, masna jetra…)
 • Krave sa visokom proizvodnjom mleka bi trebale stalno da imaju pred sobom dostupnu hranu
 • Preporučuje se hranjenje krava TMR obrokom, tako što se u miks prikolici izmešaju sva hraniva (silaža, seno, senaža, koncentrovana hraniva, melasa…), jer se na taj način smanjuje mogućnost odabira pojedinih komponenti obroka, manje su opasnosti od acidoze buraga, a povećava se proizvodnja mleka
 • Obezbediti silažu tokom cele godine
 • Izbegavati nagle promene u sastavu obroka. Ako se prave promene u obroku treba da period prelaska sa jednog na drugi obrok traje 10-15 dana
 • Obezbediti udobna ležišta za krave, kako bi što veći broj krava ležao, jer na taj način krave proizvode mleko!
 • Obezbediti lak pristup hrani i vodi u svako doba
 • Sa veterinarom se treba dogovoriti oko programa zdravstvene zaštite krava, kako bi postigli što višu proizvodnju mleka i izbegli pojave zdravstenih problema, kako kod krava, tako i kod teladi nakon teljenja
 • Reprodukciju stručno voditi
 • Korekciju papaka obezbediti od strane stručnog lica, 1-2 puta godišnje
 • Pre muže oprati vime, izmuziti prva 3-4 mlaza mleka ručno i tek nakon toga staviti aparat za mužu. Preporučljivo je da se prvi mlazevi propušte preko gaze kako bi se uočila eventualna pojava grudvica ili promena izgleda konzistencije mleka, što bi moglo da ukaže na pojavu mastitisa
 • Sprovoditi ručno izmuzanje iz svake sise na kraju muže i dezinfekciju svake sise, sa odgovarajućim sredstvom
Kontaktirajte nas!

Popunite formu i naš tim će Vam se javiti u najskorijem roku.

Töltse ki az űrlapot, és csapatunk a lehető leghamarabb felveszi Önnel a kapcsolatot.


Gebi doo