Ugrás a tartalomra

Tov svinja - saveti i preporuke za uspešan i profitabilan tov svinja

 • Obezbediti laku dostupnost hrane tokom 24 sata, tako da se prepopručuje da noću radi osvetljenje kako bi tovljenici lakše pronašli  hranu.
 • Preporučuje se korišćenje ovlažavanje hrane prilikom konzumacije (upotreba nipl-pojilica u hranilicama za suvo hranjenje) 2
 • Ukoliko se koristi oprema za tečnu ishranu,redovno je čistiti
 • Obezbediti dovoljno pojilica za tovljenike, najmanje da ima 1 pojilica na 12 tovljenika, koju bi trebalo postaviti na visinu od 40-60 cm
 • Obezbediti dovoljne količine svežeg vazduha, a da se izbegne preveliko strujanje vazduha (promaja), temperaturne oscilacije i prašina u vazduha.
 • Temperatura u početku tova treba da je oko 22 C a kasnije se postepeno snižava do 18 C, na kraju tova.
 • Izbegavati prenaseljenost u štali, jer se tako narušava zdravstveno stanje i proizvodni  rezultati. Treba obezbediti 0.40 m2 po tovljeniku uzrasta 30-50 kg; 0.55 m2 po tovljeniku uzrasta 50-85 kg; 0.70 m2 po tovljeniku uzrasta 85-110 kg; 1.00 m2 po tovljeniku uzrasta preko 110 kg
 • Sa veterinarom se treba dogovoriti oko programa zdravstvene zaštite tovljenika, (vakcinacija, preventivne mere…)
 • Najbolje higijenske uslove u tovilištu možemo tako što radimo po sistemu držanja “SVE UNUTRA-SVE NAPOLJE”. Na taj način možemo uraditi temeljno čišćenje objekta i opreme (mehanički, sa toplom i hladnom vodom), dezinfekciju i da objekat stoji prazan nekoliko dana da se osuši i da ispare ova dezinfekciona sredstva. Nakon urađenih navedenih postupaka, prasad ulaze u čist i  dezinfekovan objekat-tovilište!
 • Poželjno je da postoji malo odeljenje gde se mogu izolovati bolesne životinje, tako da budu odvojene od zdravih.
 • Prilikom isporuke na klanje voditi računa o tretiranim svinjama koja se moraju još zadržati u slučaju da su ranije tretirane lekovima.
 • Poželjna je povratna informacija od klanice 0 % mesnatosti isporučenih svinja.
Kontaktirajte nas!

Popunite formu i naš tim će Vam se javiti u najskorijem roku.

Töltse ki az űrlapot, és csapatunk a lehető leghamarabb felveszi Önnel a kapcsolatot.


Gebi doo