Skip to main content

iDove - Sport i Sport Extra

517
iDove - Sport

Mešavina raznih semena sa dodatkom vitamina i minerala za golubove.
Potpuna mešavina za pripremu golubova za sportske aktivnosti.
Mešavina raznih semena sa dodatkom vitamina i minerala za golubove.
Potpuna mešavina za golubove u zadnjem periodu sportske pripreme.
HEMIJSKI SASTAV:
Vlaga, % najviše 13,5%
DODACI: Vitaminsko-mineralni pelet

Korišćena zrna:

 

seme suncokreta

kukuruz (kokičar, žuti, crveni)

grahorica

 proso

sirak (crveni i beli)

ovas oljušteni
pšenica zrno heljde
grašak (proteinski, “Golub”)  pirinač
kardi   

 

NAČIN UPOTREBE:
iDove SPORT mešavina zrna je jedinstveni odnos različitih semena, koja izmiruje
sve hranidbene potrebe golubova u periodu pripreme za sportske aktivnosti

iDove - Sport Extra

Mešavina raznih semena sa dodatkom vitamina i minerala za golubove.
Potpuna mešavina za golubove u zadnjem periodu sportske pripreme.
HEMIJSKI SASTAV:
Vlaga, % najviše 13,5%
DODACI: Vitaminsko-mineralni pelet
HEMIJSKI SASTAV:
Vlaga, % najviše 13,5%
DODACI: Vitaminsko-mineralni pelet

Koriščena zrna:

seme suncokreta

kukuruz (kokičar, žuti, crveni)

uljana repica

 proso

sirak (crveni i beli)

ovas oljušteni
pšenica zrno heljde
grašak (proteinski, “Golub”)  pirinač
kardi   

  

NAČIN UPOTREBE:
iDove SPORT Extra mešavina zrna je jedinstveni odnos različitih semena, koja
izmiruje sve hranidbene potrebe golubova u završnom periodu sportske
pripreme. 

Kontaktirajte nas!

Popunite formu i naš tim će Vam se javiti u najskorijem roku.