Skip to main content

Energofeed - za telad, junad, krave i junice

Potpune smeše za telad, junad, krave muzare, zasušene krave i junice

461
462
463
464
Potpune smeše za telad, junad, krave muzare, zasušene krave i junice

Program za uzgoj preživara obuhvata kompletnu paletu potpunih smeša za sve kategorije goveda, počev od teladi, junica, zasušenih i krava u laktaciji, sve do smeša za junad utovu. Smeše su sastavljene od visokokvalitetnih sirovina, što garantuje ujednačen proizvod koji zadovoljava potrebe životinja u svim fazama životnog i proizvodnog ciklusa. Prema zahtevu kupca, raspoloživosti kabastih hraniva i posebnim potrebama, uz konsultacije sa GEBI predstavnicima izrađujemo specijalne smeše prilagođene datoj farmi.

EnergoKalf II           

Potpuna smeša za telad od 50 kg do 100 kg            
EnergoKalf III

Potpuna smeša za telad od 100 do 250 kg

EnergoBull I

Potpuna smeša za junad od 250 do 350 kg

EnergoBull II

Potpuna smeša za junad preko 350 kg

EnergoMilk 20%

Potpuna smeša za krave muzare preko 20 litara

EnergoMilk 18%

Potpuna smeša za krave muzare preko 20 litara

EnergoMilk 15%

Potpuna smeša za krave muzare preko 20 litara

EnergoDry 16%

Potpuna smeša za zasušene krave

EnergoDry 14%

Potpuna smeša za junice

 

Hemijski sastav

 

Naziv 

Energo Kalf II 

Energo Kalf III 

Energo Bul I 

Energo Milk 20% 

Energo Milk 18% 

Energo Milk 15%  

Energo Dry 16%

Energo Young 14%

Potein, najmanje, %

18

16

14

20

18

15

16

14

Masti, najmanje, %

5

3.5

3

4

4

3

3

3

ME, MJ/kg

7.6

7.2

7.1

         

NEl MJ/kg

     

6.7

6.7

6.4

6.0

6.7

Kacijum, %

0.80

0.90

0.90

1.0

1.10

0.60

0.60

0.70

0.60Fosfor, %

0.50

0.52

0.50

0.60

0.60

0.60

0.70

0.60

Vitamin A, IJ/kg

25000

25000

8000

13000

13000

13000

32000

13000

Vitamin D3, IJ/kg

2300

2300

1200

3000

3000

3000

3000

3000

Vitamin E, mg/kg

130

130

26

60

60

60

160

60

Organski vezani mikroelementi

+

+

+

+

+

+

+

+

Oblik smeše 

granulirano

granulirano

granulirano

granulirano

granulirano

granulirano

granulirano

granulirano

 

 
Kontaktirajte nas!

Popunite formu i naš tim će Vam se javiti u najskorijem roku.