Skip to main content

Saplement Kalf 3% - za telad

485
486

SAPLEMENT KALF 3% je namenjen za ishranu teladi i zadovoljava sve potrebe u mikro-, makro- elementima i vitaminima za postizanje maksimalnih proizvodnih rezultata. Korišćenjem predloga receptura dobija se visokokvalitetna smeša koja u potpunosti zadovoljava potrebe teladi za dobar i brz rast i razvoj.

SIROVINSKI SASTAV

Mineralna hraniva (monokalcijum fosfat, kalcijum karbonat, natrijum hlorid, magnezijum oksid), mikroelementi, vitamini, antioksidanti, nosač za premiks (kukuruzno brašno).

HEMIJSKI SASTAV 1 kg PREMIKSA:

Kalcijum 21%

Fosfor 5%

Natrijum 5%

Magnezijum 2,5%

Zašto koristiti GEBI Saplemente za junad?

Zato što:

  • predstavlja idealnu kombinaciju sa Vašim žitaricama
  • sadrži visoko svarljive sastojke
  • sadrži visoke nivoe vitamina
  • obezbeđuje dobar razvoj reproduktivnih organa kod junica
  • obezbeđuje visoke reproduktivne rezultate 
  • pomaže u jačanju imuniteta i zdravlja životinja
  • obezbeđuje dobru konzumaciju hrane
  • snižava troškove proizvodnje 
  • povećava dobit

Saplement Kalf 3% se koristi za spravljanje potpunih smeša za ishranu teladi. U potpune smeše za telad se stavlja u količini 3%(3kg premiksa se dobro izmeša sa 97kg ostalih hraniva). Hranjenje teladi sa potpunom smešom treba započeti od druge nedelje života. U tabeli možete videti naše predloge sastavljanja potpunih smeša za ishranu

Predlog mešanja
 

Sirovine

(od 100 kg do 250 kg)

GEBI SOJINA POGAČA 42

GEBI SOJINA SAČMA 44

SOJINA SAČMA 46%

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

Kukuruz

 

59.5

33

58.5

31.5

60.5

33.5

59

31.5

61

34

59.5

32

Ječam /

Pšenica

 

30

 

30

 

30

 

30

 

30

 

30

Sojina Pogača GEBI 42

12.5

9

8.5

5.5

               

Sojina Sačma GEBI 44

       

11.5

8.5

8

5.5

       

Sojina Sačma 46%

               

11

8

7.5

5

Suncokretova Sačma

15

15

20

20

15

15

20

20

15

15

20

20

Pšenično Stočno Brašno

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

SAPLEMENT KALF

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Uputstvo za upotrebu:

Saplement Kalf 3% se koristi za spravljanje potpunih smeša za ishranu teladi. U potpune smeše za telad se stavlja u količini 3%(3kg premiksa se dobro izmeša sa 97kg ostalih hraniva). Hranjenje teladi sa potpunom smešom treba započeti od druge nedelje života. U tabeli možete videti naše predloge sastavljanja potpunih smeša za ishranu UFMBEJTB4"1-&.&/5,"-'PN

Dodatne Gebi preporuke za ishranu teladi

U prvih 7 do 10 dana. Njihova primena se preporučuje i kada se telad grupišu iz više domaćinstava ili farmi, pre i posle stresnih transporta, pri pojavi poremećaja u varenju kod teladi, pri pojavi raznih stresova koji utiču na zdravstveno stanje teladi.  Trajanju 3-5 dana posle pregrupisavanja iz više domaćinstava ili farmi, prilikom vakcinacije ili tokom trajanja terapije infektivnih oboljenja.

Kontaktirajte nas!

Popunite formu i naš tim će Vam se javiti u najskorijem roku.