Skip to main content

UNI Milk Super 41% - za krave muzare

481

UNI MILK SUPER je dopunska smeša, koja omogućuje da se uz dodavanje žitarica prema predlogu receptura, dobiju odgovarajuće smeše I obroci, koje će zadovoljiti potrebe krava muzara. Napravljena smeša zadovoljava sve potrebe u proteinima, mikro-, makro- elementima i vitaminima za postizanje maksimalne mlečnosti krava i dobre reprodukcije na farmi. Korišćenjem predloga receptura dobija se visokokvalitetna smeša koja u potpunosti zadovoljava potrebe visokoproduktivnih krava muzara. U zavisnosti od genetskih mogućnosti krava na osnovu predloga recepture, možete napraviti odgovarajuću smešu koja će u potpunosti biti prilagođena kravama na Vašoj farmi.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU:


Uni Milk Super 41% se koristi za spravljanje potpunih smeša za ishranu krava muzara. U potpune smeše za krave muzare se 15-20% supera doda na 75-70% žitarica (kukuruz, ječam, pšenica) i stočnog brašna 10% dobija se potpuna smeša za krave muzare. Ili kako je navedeno u tabeli za kompletni dnevni obrok za muzna grla.

SIROVINSKI SASTAV:

Proizvodi industrije ulja, hraniva koja sadrže by-pass (protektirane) protein i masti, mineralna hraniva (monokalcijum fosfat, kalcijum karbonat, natrijum hlorid, magnezijum oksid), mikroelementi, vitamini, aroma, žive ćelije kvasca (Saccharomyces cerevisiae) antioksidanti.

HEMIJSKI SASTAV 1 kg SUPERA:

Proteini 41%

Zašto koristiti GEBI Supere za krave?

Zato što:

 • predstavlja idealnu kombinaciju sa Vašim žitaricama
 • sadrži visoko svarljive sastojke
 • sadrži visoke nivoe vitamin
 • obezbeđuje dobar razvoj reproduktivnih organa kod junica
 • obezbeđuje visoke reproduktivne rezultate 
 • pomaže u jačanju imuniteta i zdravlja životinja
 • obezbeđuje dobru konzumaciju hrane
 • snižava troškove proizvodnje 
 • povećava dobit 

Predlog mešanja:

Predlog dnevnog obroka za krave

 

Dnevna proizvodnja mleka

 

SIROVINE

20 l

20 l

25 l

25 l

30 l

30 l

35 l

35 l

40 l

40 l

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

Silaža Kukuruza

22

22

23

23

23

23

25

25

25

25

Seno lucerke

4.5

4.5

5

5

5

5

5

5

5

5

Pšen.Stoč. brašno

1

0

1.5

0

1.8

0

2

0

2

0

Kukuruz zrno

2.5

3.5

3

4.5

3.5

5.3

3.5

5.5

4

6

 

2

2

2

2

3

3

3

3

3.5

3.5

UNI MILK SUPER 41%

1.5

1.5

2

2

2.8

2.8

3.2

3.2

3.5

3.5

Važno!

*količina smeše koja se može napraviti sa 10kg ENERGOBULL SUPER-a

 

Dodatne gubi preporuke

 • Kao preventivu od negativnog dejstva mikotoksina (naročito AFLATOKSINA) iz žitarica koristiti dodatno MIKOSTOP 3KG/t ili NEOZEL 5kg/t tokom celog perioda laktacije, ili 20 -50 grama po grlu dnevno
 • Gebicid i DigestPlus koristiti u slušaju pojave poremećaja u varenju-dijareja. Njihova primena se preporučuje kada se junad grupišu iz više domaćinstava ili farmi, pre i posle stresnih transporta, pri pojavi raznih stresova koji utiču na zdravstveno stanje junadi.
 • Energomix vitamin c je preporučljivo da se koristi u vodi ili hrani u trajanju 3-5 dana posle pregrupisavanja iz drugog domaćinstva ili farmi, ili posle stresnih transporta, prilikom vakcinacije ili tokom trajanja terapije infektivnih oboljenja

Kontaktirajte nas!

Popunite formu i naš tim će Vam se javiti u najskorijem roku.