Skip to main content

Digesto Plus

503
  • Pomaže u balansiranju varenja
  • Pomaže u ublažavanju dijareja i njene pojave
  • Pomaže u prevenciji poremećaja varenja
  • Pomaže u jačanju opšteg zdravstvenog stanja
  • Poboljšava prirast i konverziju
  • Pomaže u smanjenju amonijaka u objektima

Digesto Plus se koristi umešan u hrani, u trajanju od 5 do 15 dana ili duže, u zavisnosti od potrebe. Dužina vremena upotrebe nije ograničena i može se koristiti i od početka pa do kraja proizvodnog ciklusa. Dozira se prema sledećim preporukama:

Prasad: 
STARTER - 2,50 - 3,50 kg/t (250 - 350 g/100kg hrane)
GROVER - 1,50 - 2,50 kg/t (150 - 250 g/100kg hrane)

Telad:
1,00 - 3,00 kg/t(100 - 300 g/100kg hrane) ili 3 - 5 g/grlo/dan

Jagnjad i jarad:
1,00 - 3,00 kg/t (100 - 300 g/100kg hrane) ili 2 - 4 g/grlo/dan

Brojleri:
STARTER - 0,40 - 0,50 kg/t (40 - 50 g/100kg hrane)
GROVER - 0,20 - 0,25 kg/t (20 - 25 g/100kg hrane)

Koke nosilje:
0,15 - 0,30 (15-30 g/100kg hrane)

Ćurke:
STARTER - 1,00 - 1,50 (100 - 150 g/100kg hrane)
GROVER - 0,50 - 1,00 (50 - 100 g/100kg hrane)

Svinje:
0,50 -1,50 (50 - 150 g/100kg hrane)

Junad:
0,10 - 0,50 (10 - 50 g/100kg hrane)

Kunići:
2,00 - 5,00 (200 - 500 g/100kg hrane)

Digesto Plus je optimalna mešavina vitamina, minerala, probiotika i prebiotika koja svoj efekat naročito ispoljava kod mlađih kategorija
domaćih životinja. Efekat se ispoljava: pomaže u zaštiti crevne sluzokožee, u ublažavanju poremećaja u varenju i pojave dijareja,
pomaže u smanjenju količine amonijaka i vlažnosti prostirke u objektima za uzgoj domaćih životinja, naročito to kod životinja u stresnim
situacijama.

Stresne situacije u kojima Digesto Plus se koristi:
- prelazak sa mlečne na čvrstu vrstu hranu – zalučenje
- narušenost optimalnih mikroklimatskih uslova
- smanjenje opšte otpornosti životinja
- sumnje na higijensku ispravnost hrane
- sumnje na kontaminaciju hrane mikotoksinima
 
Digesto Plus svojim navedenim pozitivnim efektima kod životinja doprinosi i ostvarivanju boljih proizvodnih rezultata koji se ogledaju u
boljem prirastu, smanjenju konverzije, povećanoj masi životinja, povećanojmlečnosti i, povećanom broju jaja.

Slični proizvodi
Mikostop

Vitaminsko-mineralni premiks za sve vrste i kategorije domaćih životinja

Kontaktirajte nas!

Popunite formu i naš tim će Vam se javiti u najskorijem roku.