Skip to main content

Rumi - Fos - kod nedostatka fosfora

507
NAČIN UPOTREBE:

RUMI -FOS 2% se koristi za spravljanje potpunih smeša za ishranu preživara u koncentraciji od 2% (2 kg premiksa-jedno pakovanje - se dobro izmeša sa 98% kg ostalih hraniva)
RUMI -FOS 2% se može koristiti u dnevnim pojedniačnim količinama na sledeći način:
Jagnjad i jarad: 10-25 gram/dan
Ovce: 20-55 gram/dan
Koze: 20-30 gram/dan
Telad: 40-100 gram/dan
Junad:100-120 gram/dan
Zasušene gravidirane krave: 200 gram/dan
Krave muzare s proizvodnjom do 20l mleka na dan: 100-160 gram/dan
Krave muzare s proizvodnjom preko 20l mleka na dan:150-200 gram/dan
Upotreba RUMI -FOS-a se naročito preporučuje kod visoko produktivnih mlečnih krava za balansiranje odnosa fosfora i kalcijuma , u svrhu suzbijanja subkliničke i kliničke manifestacije nedostatka fosfora u dnevniom obroku. Proizvnod sadrži viskok novo lako dostupnog fosfora. Odnos kalcijuma i fosfora iznosi 0,5:1,0 što omogučava lako balansiranje dnevne potrebe u mineralima. Nedostatak fosfora se kod životinja manifestuje na različite naćčine u zavisnosti od vrste kategorije životinja
 

Pomaže u otklanjanju i sprečavanju pojave znakova nedostatka fosfora, najčešći znakovi su:
  • smanjen apetit i iskorištavanje hrane
  • nastrani apetit (uzimanje zemlje, kamenja, griženje drveta, zidova)
  • smanjeni rast životinja i proizvodnja (mleka, jaja, prirast)
  • mršavljenje
  • mlečna groznica kod krava (nemogućnost ustajanja posle teljenja)
  • rahitis (krivljenje kostiju kod mlađih životinja)
     
Slični proizvodi
Mikostop

Vitaminsko-mineralni premiks za sve vrste i kategorije domaćih životinja

Kontaktirajte nas!

Popunite formu i naš tim će Vam se javiti u najskorijem roku.