Skip to main content

Energofeed - Potpune smeše

ENERGOFEED program za uzgoj svinja obuhvata celu paletu kompletnih smeša u svim fazama proizvodnje, od prasadi, svinja u tovu, krmača i nerastova. Smeše su sastavljene od visokokvalitetnih sirovina koje garantuju izbalansirane visokokvalitetne proizvode za potrebe svinja u svim fazama životnog i proizvodnog ciklusa.

365
366
ENERGOPIG, ENERGOPIGZAL
Naziv Opis

ENERGOPIG

Potpuna smeša za prihranjivanje prasadi – PREDSTARTER

ENERGOPIGZAL

Potpuna smeša za prasad 3-5 dana pred zalučenje i 15 dana nakon zalučenja

Pakovanja: 10, 20, 40 kg i u rinfuzi
Naziv Opsi

EnergoStart Premium

Specijalna potpuna smeša za odbijanje prasadi I faza ,do 15 kg (sa probiotikom)

EnergoStart

Potpuna smeša za uzgoj prasadi I faza ,do 15 kg ISHRANA PO VOLJI!

EnerGrover

Potpuna smeša za uzgoj prasadi II faza, do 25 kg

EneroTov I

Potpuna smeša za tov svinja I, od 25 do 60 kg

EnergoTov II

Potpuna smeša za tov svinja II, od 60 kg do 100 kg

EnergoTov III

Potpuna smeša za tov svinja III, od 100 kg do 120 kg

EnergoFert

Potpuna smeša za krmače dojare i neraste

EnergoFert Dry

Potpuna smeša za suprasne krmače i nazimice

Rezultati koji se postižu sa našom preporukom
Opis

Rezultat

Težina prasadi pri zalučenju

8-11 kg

Starost prasadi na kraju odgoja

70 dana

Prosečna težina po prasetu

25 kg

Utrošak hrane po prasetu

28 kg

Prosečan dnevni prirast

450 g

Konverzija hrane za kg prirasta kod prasadi

1,75 kg

Utrošak hrane od 25 kg do 60 kg telesne težine

100 kg/tov I

Utrošak hrane od 60 kg do 105 kg telesne težine

140 kg/tov II

Konverzija hranena za kg prirasta u tovu

2,7-3 kg

Preporuke za ishranu prasadi
Utrošak Kilaže

Utrošak hrane EnergoPig

0,5-1 kg/prase

Utrošak hrane EnergoPigzal

najmanje 3 kg-prase

Utrošak hrane Energostart Premium *

5 kg/prase

Utrošak hrane Energostart *

12 kg/prase

Utrošak hrane Energrover

8 kg/prase

Važno!

* EnergoStart Premium ili EnergoStart – može se koristiti samo jedna smeša (u količini od 17kg)

UNI program za uzgoj svinja obuhvata celu paletu kompletnih smeša u svim fazama proizvodnje, od prasadi, svinja u tovu, krmača i nerastova. Smeše su sastavljene od visokokvalitetnih sirovina koje garantuju izbalansirane visokokvalitetne proizvode za potrebe svinja u svim fazama životnog i proizvodnog ciklusa.

Pakovanje: 10, 20, 40 kg i u rinfuzi

UNI P-Grover

Potpuna smeša za uzgoj prasadi II ,faza do 25 kg

UNI S I

Potpuna smeša za tov svinja I, od 25 do 60 kg

UNI S II

Potpuna smeša za tov svinja II, od 60 kg do 100 kg

UNI S III

Potpuna smeša za tov svinja III, od 100 kg do 120 kg

UNI K

Potpuna smeša za krmače dojare i neraste

UNI SK

Potpuna smeša za suprasne krmače i nazimice

Preporuke za ishranu prasadi:
Hrana Težina

Utrošak hrane EnergoPig

0,5-1 kg/prase

Utrošak hrane EnergoPigzal

najmanje 3 kg-prase

Utrošak hrane Energostart Premium *

5 kg/prase

Utrošak hrane Energostart *

12 kg/prase

Utrošak hrane UNI P Grover

8 -10kg/prase

Važno!

*EnergoStart Premium ili EnergoStart – može se koristiti samo jedna smeša (u količini od 17kg)

Rezultati koji se postižu našom preporukom:
Opis Rezultat

utrošak hrane od 25 kg do 60 kg telesne težine

110 kg/tov I

utrošak hrane od 60 kg do 105 kg telesne težine

150 kg/tov II

konverzija hranena za kg prirasta u tovu

3-3,3 kg

Energy pigzal - Potpuna smeša za prasad u fazi zalučenja

Uspešno zalučenje bez pojave edemske bolesti  
Konzumacija po volji u periodu zalučenja

  • lako prihvatljiva i veoma ukusna hrana
  • osigurava maksimalan dnevni prirast
  • kontrola crevne flore
  • visok nivo optimalno izbalansiranih aminokiselina . enzimi za varenje i fitaza sa probiotikom
Energostart super 40% - Dopunska smeša za prasad

ENERGOSTART SUPER je smeša namenjena za ishranu prasadi od 2. nedelje starosti do postizanja težine od 25 kg. Pripremljena smeša obezbeđuje izuzetnu konverziju hrane, kratak period tova, lepu i živahnu prasad, spremnu za tov. Predloge sastavljanja smeša sa ENERGOSTART SUPER-om možete videti u tabelama:

Predlog mešanja:

EnergoStart 20% za prasad do 15 kg

Hranivo

I

II

III

%

kg*

%

kg*

%

kg*

Kukuruz

45

13

55

16

65

19

Pšenica

   

10

3

   

Ječam

20

6

       

EnergoStart SUPER 40%

35

10

35

10

35

10

Ukupno

100 %

29 kg

100 %

29 kg

100 %

29 kg

 

Važno!

* Količina smeše koja se može napraviti sa 10 kg UNI SUPER P-a

Predlog mešanja

UNI P Grover 18% za prasad od 15 do 25 kg

Hranivo

I

II

III

%

kg*

%

kg*

%

kg*

Kukuruz

45

15

60

20

70

23

Pšenica

   

10

3

   

Ječam

25

8

       

UNI SUPER P 40%

30

10

30

10

30

10

Ukupno

100 %

33 kg

100 %

33 kg

100 %

33 kg

 

Zašto koristiti GEBI Supere za prasad?

Zato što:
• predstavlja idealnu kombinaciju sa Vašim žitaricama • sadrži visoko svarljive sastojke
• ukusan je i stimuliše konzumaciju hrane kod prasadi • idealan nivo i odnos aminokiselina

(lizin, metionin, treonin i triptofan)
• sadrži enzime za poboljšano varenje hrane
• sadrži fitazu, koja poboljšava iskorišćavanje fosfora,

kalcijuma i mikroelemenata
• povoljno utiče na razvoj digestivnog trakta • obezbeđuje dobru pripremu prasadi za tov • snižava troškove proizvodnje
• povećava dobit

Dodatne Gebi preporuke za ishranu prasadi od prašenja do stavljanja u tovište

Pri prelasku sa prethodne smeše na smešu sa ENERGOSTART SUPER-om, mešati još 3-4 dana u odnosu 50:50
• Nakon ovog perioda koristiti smešu sa ENERGOSTART SUPER-om po volji (ad libidum).
• Pri sumnji na mikotoksine u žitaricama koristiti dodatno MIKOSTOP PLUS 5 kg/t, ili MIKOSTOP 3 kg/t ili NEOZEL 5 kg/t.
• GEBICID (5-8 kg/t) i DIGESTOPLUS (2.5-3.5 kg/t) koristiti u situacijama kada se prasad grupišu iz više legala ili domaćinstava, pri prvim danima

prelaska na smešu sa ENERGOSTART SUPER-om, pri pojavi poremećaja u varenju kod prasadi, pri pojavi raznih stresova koji utiču na zdravstveno

stanje prasadi.
• Energomix VITAMIN C je preporučljivo da se koristi u hrani ili vodi, u trajanju 3-5 dana posle pregrupisavanja iz više prasilišta, prilikom vakcinacije

ili tokom trajanja terapije infektivnih oboljenja

Energo start super plus 41% - Dopunska smeša za prasad u odgoju

Zašto koristiti GEBI Super za prasad?

Zato što:

• predstavlja idealnu kombinaciju sa Vašim žitaricama
• sadrži visoko svarljive sastojke
• ukusan je i stimuliše konzumaciju hrane kod prasadi
• idealan nivo i odnos aminokiselina (lizin, metionin, treonin i triptofan)
• sadrži enzime za poboljšano varenje hrane
• sadrži fitazu, koja poboljšava iskorišćavanje fosfora, kalcijuma i mikroelemenata • povoljno utiče na razvoj digestivnog trakta
• obezbeđuje dobru pripremu prasadi za tov
• snižava troškove proizvodnje
• povećava dobite

Uputstvo za upotrebu:

Kada se na 20-25% supera doda 80-75% žitarica (kukuruz, ječam, pšenica), dobija se potpuna smeša za prasad u odgoju do 30-35kg.
Preporuke mešanja pogledajte u tabeli.

Primeri startera za odgoj:

Sirovine, %

1

2

3

4

5

6

Kukuruz

42

42

30

28

 

75

Ječam

35

 

30

25

40

 

Pšenica

 

35

20

25

40

 

ENERGOSTART SUPER PLUS

23

23

20

22

20

25

VAŽNO!

* Pri sumnji na mikotoksine u žitaricama koristiti dodatno MIKOSTOP PLUS 5 kg/t, ili MIKOSTOP 3 kg/t ili NEOZEL 5 kg/t.

Vaši proizvodni ciljevi:

• zdrava i lepa prasad
• prasad bez pojave proliva • što manje gubitaka
• ujednačena prasad
• visok dnevni prirasti
• nizak utrošak hrane

Dodatne Gebi preporuke za ishranu prasadi od prašenja do stavljanja u tovilište

• Pri prelasku sa prethodne smeše na smešu sa ENERGOSTART SUPER-om, mešati još 3-4 dana u odnosu 50:50
• Nakon ovog perioda koristiti smešu sa ENERGOSTART SUPER-om po volji (ad libidum).
• Pri sumnji na mikotoksine u žitaricama koristiti dodatno MIKOSTOP PLUS 5 kg/t, ili MIKOSTOP 3 kg/t ili NEOZEL 5 kg/t.
• GEBICID (5-8 kg/t) i DIGESTOPLUS (2.5-3.5 kg/t) koristiti u situacijama kada se prasad grupišu iz više legala ili domaćinstava, pri prvim danima

prelaska na smešu sa ENERGOSTART SUPER-om, pri pojavi poremećaja u varenju kod prasadi, pri pojavi raznih stresova koji utiču na zdravstveno

stanje prasadi.

• Energomix VITAMIN C je preporučljivo da se koristi u hrani ili vodi, u trajanju 3-5 dana posle pregrupisavanja iz više prasilišta, prilikom vakcinacije ili tokom trajanja terapije infektivnih oboljenja

 

Energostart super premium 42% - Dopunska smeša za prasad u odboju

Lako i jednostavno mešanje

• samo 20%- 25% u smešama za ishranu prasadi • optimalni odnos i nivo aminokiselina
• za ishranu prasadi po volji bez pojave proliva
• savršeno pripremljena prasad za tov

• dobro iskoriščavanje hrane
• manje amonijaka i štetnih gasova u objektu

Vaši proizvodni ciljevi

• zdrava i lepa prasad
• prasad bez pojave proliva • što manje gubitaka
• ujednačena prasad
• visok dnevni prirasti
• nizak utrošak hrane

Predlog mešanja:

Smeša za prasad od zalučenja do 15 ili 18* kg - STARTER

ENERGOSTART SUPER PREMIUM 42%

HRANIVO

% (kg/100kg smeše)

% (kg/100kg smeše)

% (kg/100kg smeše)

% (kg/100kg smeše)

Kukuruz

55

50

60

75

Ječam

20

15

   

Pšenica

 

10

15

 

ENERGOSTART SUPER PREMIUM 42%

25

25

25

25

Važno!

*Prasad hraniti sa Starter smešom do težine prasadi od 15 ili 18 kg, u zavisnosti od željenog intenziteta porasta ( ishranom prasadi do težine od 18 kg skraćuje se vreme tova )

Predlog mešanja

Smeša za prasad od 15* kg do početka tova - GROVER

ENERGOSTART SUPER PREMIUM 42%

HRANIVO

% (kg/100kg smeše)

% (kg/100kg smeše)

% (kg/100kg smeše)

% (kg/100kg smeše)

Kukuruz

55

55

60

80

Ječam

25

15

20

 

Pšenica

 

10

   

ENERGOSTART SUPER PREMIUM 42%

20

20

20

20

* Za kraći period tova preporučujemo prelazak na GROVER smešu sa 18 kg težine prasadi
** Za kraći period tova preporučujemo ishranu prasadi GROVER smešom do 30 kg težine

Dodatne gebi preporuke za ishranu prasadi od prašenja do stavljanja u tovilište

• Pri prelasku sa prethodne smeše na smešu sa ENERGOSTART SUPER-om, mešati još 3-4 dana u odnosu 50:50
• Nakon ovog perioda koristiti smešu sa ENERGOSTART SUPER-om po volji (ad libidum).
• Pri sumnji na mikotoksine u žitaricama koristiti dodatno MIKOSTOP PLUS 5 kg/t, ili MIKOSTOP 3 kg/t ili NEOZEL 5 kg/t.
• GEBICID (5-8 kg/t) i DIGESTOPLUS (2.5-3.5 kg/t) koristiti u situacijama kada se prasad grupišu iz više legala ili domaćinstava, pri prvim danima

prelaska na smešu sa ENERGOSTART SUPER-om, pri pojavi poremećaja u varenju kod prasadi, pri pojavi raznih stresova koji utiču na zdravstveno

stanje prasadi.
• Energomix VITAMIN C je preporučljivo da se koristi u hrani ili vodi, u trajanju 3-5 dana posle pregrupisavanja iz više prasilišta, prilikom vakcinacije

ili tokom trajanja terapije infektivnih oboljenja

Ishrana

Prasad na sisi:

Početi davati EnergoPIG već od 7. dana prasadima, 3-4 puta dnevno, po malo (po pola šake), kako bi prasad osetila miris hrane i navikavala se na čvrstu hranu.
Kada počne konzumacija hrane, prasadima davati veću količinu hrane Posude sa hranom treba da su dostupne prasadima 24 sata dnevno. Ove posude je najbolje je postaviti u prostor gde su prasad, tako da krmača nema pristup.

Voda

Posudu sa vodom postaviti u blizini posude sa hranom i obezbediti da stalno imaju svežu vodu na raspolaganju.

Temperatura

Prasadima na sisi treba obezbediti toplu sredinu kako ne bi trošili energiju na zagrevanje nego da mogu sve da iskoriste za telesni razvoj. Prilikom rođenja bi temperatura trebala da je 350C. Najbolje je da im se obezbediti sijalica koja će da ih greje.

Raspoređivanje prasadi

Prasad ravnomerno rasporediti na sise krmača, tako da se svaka koristi, jer će tako biti najveća proizvodnja mleka. Kod nazimica je naročito važno ovako da se radi jer nisu sve sise razvijene.
Kod krmače koje imaju manji broj prasadi treba prebaciti prasad iz legala gde ima više prasadi. Bitno je da su prasad sličnog uzrasta, maksimalno 2 dana razlike u starosti. Na ovaj način će se krmačino mleko iskoristiti na najbolji način i dobiće se najveći stepen prirasta i preživljavanja prasadi.

Kontrola težine

Kontrolisati telesnu masu prasadi prilikom rođenja. Poželjno je da telesna masa prasadi bude oko 1500 g. Od prasadi koja su ispod 1200g mogu se očekivati slabiji rezultati, a prasad ispod 1000g telesne mase slabije preživljavaju.

Zdravstvena zaštita

Preparate gvožđa dati prasadima najkasnije 3. dana posle prašenja. Njihove zalihe od rođenja se potroše do ovog perioda, a količina gvožđa koju dobijaju od krmače putem mleka, nije dovoljna. Danas već postoje preparati gvožđa koji se daju prasadima da konzumiraju nekoliko dana pa se u tom slučaju ne moraju davati ovi preparati putem injekcija.

Sa veterinarom se treba dogovoriti oko programa zdrvstvene zaštite prasadi, kako u prasilištu, tako i u odgoju (vakcinacija protiv mikoplazme, cirko-virusnih infekcija...)
Najbolje higijenske uslove u prasilištu možemo dobiti tako što radimo po sistemu držanja “SVE UNUTRA-SVE NAPOLJE”. Na taj način možemo uraditi temeljno čišćenje objekta i opreme (mehanički, sa toplom i hladnom vodom), dezinfekciju i da objekat stoji prazan nekoliko dana da se osuši i da ispare ova dezinfekciona sredstva. Nakon urađenih navedenih postupaka, krmače ulaze u čist i dezinfekovan objekat!

 

Prasad u odgoju:

Zalučenje sprovesti pažljivo i voditi računa o dnevnoj konzumaciji hrane kod prasadi na dan zalučenja!
Od početka nuditi hranu po volji (ad libidum) – potpuna smeša ENERGOPIGZAL ili smeša proizvedena na gazdinstvu sa GEBI SUPEROM ili SAPLEMENTOM-om za prasad uz dodatno umešavanje GEBICID-a i DIGESTOPLUS-a, kao dodatne preventive od digestivnih poremećaja i proliva. Prilikom uvođenja u ishranu smeše napravljene sa GEBI SUPEROM ili SAPLEMENTOM-om treba ga davati umešano sa EnergoPIG-om još 3-4 dana u odnosu u 50:50.

Ukoliko prasad nisu konzumirala čvrstu hranu u momentu zalučenja, preporučuje se obročno hranjenje prasadi posle zalučenja, u trajanju 7-10 dana.

Voda

Obezbediti dovoljnu količinu sveže i čiste vode za piće.

Smeštaj

Prasad bolje jedu hranu ukoliko je navlažena. Obezbediti dovoljno mesta za hranjenje prasadima, tako da bi na 4 praseta trebalo najmanje 1 mesto za hranjenje. Obezbediti laku dostupnost hrane tokom 24 sata, tako da se preporučuje da noću radi osvetljenje kako bi prasad lakše pronašla hranu.

Temperatura u početku odgoja treba da je oko 300C, a kasnije se postepeno snižava do 220C, na kraju odgoja.
Obezbediti dovoljne količine svežeg vazduha, a da se izbegne preveliko strujanje vazduha (promaja), temperaturne oscilacije i prašina u vazduha.

Izbegavati prenaseljenost u štali, jer se tako narušava zdravstveno stanje i proizvodni rezultati. Treba obezbediti 0.2-0.3 m2 po prasetu. Najbolje higijenske uslove u odgajivalištu možemo dobiti tako što radimo po sistemu držanja “SVE UNUTRA-SVE NAPOLJE”. Na taj način možemo uraditi temeljno čišćenje objekta i opreme (mehanički, sa toplom i hladnom vodom), dezinfekciju i da objekat stoji prazan nekoliko dana da se osuši i da ispare ova dezinfekciona sredstva. Nakon urađenih navedenih postupaka, prasad ulaze u čist i dezinfekovan objekat!

Sa veterinarom se treba dogovoriti oko programa zdrvstvene zaštite prasadi, kako u prasilištu, tako i u odgoju (vakcinacija protiv mikoplazme, cirko-virusnih infekcija...)
Poželjno je da postoji malo odeljenje gde se mogu izolovati bolesne životinje, tako da budu odvojene od zdravih.

Vaši proizvodni ciljevi:

• zdrava i lepa prasad
• idealna smeša proizvedena na Vašem gazdinstvu • prasad bez pojave proliva
• što manje gubitaka
• ujednačena prasad
• visok dnevni prirasti
• nizak utrošak hrane

Energotov super 35% - Dopunska smeša za tov svinja

ENERGOTOV SUPER je visokokvalitetna dopunska smeša za ishranu svinja u tovu koja omogućuje iskorišćavanje svih potencijala tovljenika ukoliko se pridržavate naših predloga pravljenja smeša. Urađena je po najsavremenijim recepturama što će se odraziti na Vaše proizvodne rezultate. Predloge sastavljanja smeša sa ENERGOTOV SUPER-om možete videti u tabelama:

Predlog mešanja

Hranivo

EnergoTov I 16%

I

II

III

%

kg*

%

kg*

%

kg*

Kukuruz

53

20

63

23

73

27

Pšenica

   

10

4

   

Ječam

20

7

       

EnergoTov SUPER 35%

27

10

27

10

27

10

Ukupno

100 %

37 kg

100 %

37 kg

100 %

37 kg

Važno!

* Količina smeše koja se može napraviti sa 10 kg ENERGOTOV SUPER-a

Kontaktirajte nas!

Popunite formu i naš tim će Vam se javiti u najskorijem roku.