Skip to main content

Energo Start Super Plus 41% - za prasad u odgoju

371
372
Zašto koristiti GEBI Supere za prasad?

Zato što:
• predstavlja idealnu kombinaciju sa Vašim žitaricama
• sadrži visoko svarljive sastojke
• ukusan je i stimuliše konzumaciju hrane kod prasadi
• idealan nivo i odnos aminokiselina (lizin, metionin, treonin i triptofan)
• sadrži enzime za poboljšano varenje hrane
• sadrži fitazu, koja poboljšava iskorišćavanje fosfora, kalcijuma i mikroelemenata
• povoljno utiče na razvoj digestivnog trakta
• obezbeđuje dobru pripremu prasadi za tov
• snižava troškove proizvodnje
• povećava dobit

Uputstvo za upotrebu:

Kada se na 20-25% supera doda 80-75% žitarica (kukuruz, ječam, pšenica), dobija se potpuna smeša za prasad u odgoju do 30-35kg. Preporuke mešanja pogledajte u tabeli.

Primeri startera za odgoj:

Sirovine, %

1

2

3

4

5

6

Kukuruz

42

42

30

28

 

75

Ječam

35

 

30

25

40

 

Pšenica

 

35

20

25

40

 

ENERGOSTART SUPER PLUS

23

23

20

22

20

2

Važno!

* Pri sumnji na mikotoksine u žitaricama koristiti dodatno MIKOSTOP PLUS 5 kg/t,ili MIKOSTOP 3 kg/t ili NEOZEL 5 kg/t.

Vaši proizvodni ciljevi:

• zdrava i lepa prasad
• prasad bez pojave proliva
• što manje gubitaka
• ujednačena prasad
• visok dnevni prirasti
• nizak utrošak hrane

DODATNE GEBI PREPORUKE ZA ISHRANU PRASADI OD PRAŠENJA DO STAVLJANJA U TOVILIŠTE

• Pri prelasku sa prethodne smeše na smešu sa ENERGOSTART SUPER-om, mešati još 3-4 dana u odnosu 50:50
• Nakon ovog perioda koristiti smešu sa ENERGOSTART SUPER-om po volji (ad libidum).
• Pri sumnji na mikotoksine u žitaricama koristiti dodatno MIKOSTOP PLUS 5 kg/t, ili MIKOSTOP 3 kg/t ili NEOZEL 5 kg/t.
• GEBICID (5-8 kg/t) i DIGESTOPLUS (2.5-3.5 kg/t) koristiti u situacijama kada se prasad grupišu iz više legala ili domaćinstava, pri prvim danima
 prelaska na smešu sa ENERGOSTART SUPER-om, pri pojavi poremećaja u varenju kod prasadi, pri pojavi raznih stresova koji utiču na zdravstveno
 stanje prasadi.
• Energomix VITAMIN C je preporučljivo da se koristi u hrani ili vodi, u trajanju 3-5 dana posle pregrupisavanja iz više prasilišta, prilikom vakcinacije
 ili tokom trajanja terapije infektivnih oboljenja 

Kontaktirajte nas!

Popunite formu i naš tim će Vam se javiti u najskorijem roku.