Skip to main content

Energostart Super Premium 42% - za prasad u odgoju

373
LAKO I JEDNOSTAVNO MEŠANJE!!

• samo 20%- 25% u smešama za ishranu prasadi
• optimalni odnos i nivo aminokiselina
• za ishranu prasadi po volji bez pojave proliva
• savršeno pripremljena prasad za tov
• dobro iskoriščavanje hrane
• manje amonijaka i štetnih gasova u objektu

Vaši proizvodni ciljevi:

• zdrava i lepa prasad
• prasad bez pojave proliva
• što manje gubitaka
• ujednačena prasad
• visok dnevni prirasti
• nizak utrošak hrane

Predlog mešanja:

Smeša za prasad od zalučenja do 15 ili 18* kg - STARTER

ENERGOSTART SUPER PREMIUM 42%

HRANIVO

% (kg/100kg smeše)

% (kg/100kg smeše)

% (kg/100kg smeše)

% (kg/100kg smeše)

Kukuruz

55

50

60

75

Ječam

20

15

   

Pšenica

 

10

15

 

ENERGOSTART SUPER PREMIUM 42%

25

25

25

25

Važno!

*Prasad hraniti sa Starter smešom do težine prasadi od 15 ili 18 kg, u zavisnosti od željenog intenziteta porasta ( ishranom prasadi do težine od
18 kg skraćuje se vreme tova )

Predlog mešanja:

Smeša za prasad od 15* kg do početka tova - GROVER

ENERGOSTART SUPER PREMIUM 42%

HRANIVO

% (kg/100kg smeše)

% (kg/100kg smeše)

% (kg/100kg smeše)

% (kg/100kg smeše)

Kukuruz

55

55

60

80

Ječam

25

15

20

 

Pšenica

 

10

   

ENERGOSTART SUPER PREMIUM 42%

20

20

20

20

Važno!

* Za kraći period tova preporučujemo prelazak na GROVER smešu sa 18 kg težine prasadi
** Za kraći period tova preporučujemo ishranu prasadi GROVER smešom do 30 kg težine

DODATNE GEBI PREPORUKE ZA ISHRANU PRASADI OD PRAŠENJA DO STAVLJANJA U TOVILIŠTE

• Pri prelasku sa prethodne smeše na smešu sa ENERGOSTART SUPER-om, mešati još 3-4 dana u odnosu 50:50
• Nakon ovog perioda koristiti smešu sa ENERGOSTART SUPER-om po volji (ad libidum).
• Pri sumnji na mikotoksine u žitaricama koristiti dodatno MIKOSTOP PLUS 5 kg/t, ili MIKOSTOP 3 kg/t ili NEOZEL 5 kg/t.
• GEBICID (5-8 kg/t) i DIGESTOPLUS (2.5-3.5 kg/t) koristiti u situacijama kada se prasad grupišu iz više legala ili domaćinstava, pri prvim danima
 prelaska na smešu sa ENERGOSTART SUPER-om, pri pojavi poremećaja u varenju kod prasadi, pri pojavi raznih stresova koji utiču na zdravstveno
 stanje prasadi.
• Energomix VITAMIN C je preporučljivo da se koristi u hrani ili vodi, u trajanju 3-5 dana posle pregrupisavanja iz više prasilišta, prilikom vakcinacije
 ili tokom trajanja terapije infektivnih oboljenja 

ISHRANA

Prasad na sisi:
Početi davati EnergoPIG već od 7. dana prasadima, 3-4 puta dnevno, po
malo (po pola šake), kako bi prasad osetila miris hrane i navikavala se
na čvrstu hranu.
Kada počne konzumacija hrane, prasadima davati veću količinu hrane
Posude sa hranom treba da su dostupne prasadima 24 sata dnevno. Ove
posude je najbolje je postaviti u prostor gde su prasad, tako da krmača
nema pristup.
Voda
Posudu sa vodom postaviti u blizini posude sa hranom i obezbediti da
stalno imaju svežu vodu na raspolaganju.
Temperatura
Prasadima na sisi treba obezbediti toplu sredinu kako ne bi trošili energiju
na zagrevanje nego da mogu sve da iskoriste za telesni razvoj. Prilikom
rođenja bi temperatura trebala da je 350
C. Najbolje je da im se obezbediti
sijalica koja će da ih greje.
Raspoređivanje prasadi
Prasad ravnomerno rasporediti na sise krmača, tako da se svaka koristi,
jer će tako biti najveća proizvodnja mleka. Kod nazimica je naročito važno
ovako da se radi jer nisu sve sise razvijene.
Kod krmače koje imaju manji broj prasadi treba prebaciti prasad iz legala
gde ima više prasadi. Bitno je da su prasad sličnog uzrasta, maksimalno
2 dana razlike u starosti. Na ovaj način će se krmačino mleko iskoristiti na
najbolji način i dobiće se najveći stepen prirasta i preživljavanja prasadi.
Kontrola težine
Kontrolisati telesnu masu prasadi prilikom rođenja. Poželjno je da telesna
masa prasadi bude oko 1500 g. Od prasadi koja su ispod 1200g mogu
se očekivati slabiji rezultati, a prasad ispod 1000g telesne mase slabije
preživljavaju.
Zdravstvena zaštita
Preparate gvožđa dati prasadima najkasnije 3. dana posle prašenja.
Njihove zalihe od rođenja se potroše do ovog perioda, a količina gvožđa
koju dobijaju od krmače putem mleka, nije dovoljna. Danas već postoje
preparati gvožđa koji se daju prasadima da konzumiraju nekoliko dana pa
se u tom slučaju ne moraju davati ovi preparati putem injekcija.
Sa veterinarom se treba dogovoriti oko programa zdrvstvene zaštite
prasadi, kako u prasilištu, tako i u odgoju (vakcinacija protiv mikoplazme,
cirko-virusnih infekcija...)
Najbolje higijenske uslove u prasilištu možemo dobiti tako što radimo
po sistemu držanja “SVE UNUTRA-SVE NAPOLJE”. Na taj način možemo
uraditi temeljno čišćenje objekta i opreme (mehanički, sa toplom i
hladnom vodom), dezinfekciju i da objekat stoji prazan nekoliko dana
da se osuši i da ispare ova dezinfekciona sredstva. Nakon urađenih
navedenih postupaka, krmače ulaze u čist i dezinfekovan objekat!

Prasad u odgoju:
Zalučenje sprovesti pažljivo i voditi računa o dnevnoj konzumaciji hrane
kod prasadi na dan zalučenja!
Od početka nuditi hranu po volji (ad libidum) – potpuna smeša
ENERGOPIGZAL ili smeša proizvedena na gazdinstvu sa GEBI
SUPEROM ili SAPLEMENTOM-om za prasad uz dodatno umešavanje
GEBICID-a i DIGESTOPLUS-a, kao dodatne preventive od digestivnih
poremećaja i proliva. Prilikom uvođenja u ishranu smeše napravljene
sa GEBI SUPEROM ili SAPLEMENTOM-om treba ga davati umešano sa
EnergoPIG-om još 3-4 dana u odnosu u 50:50.
Ukoliko prasad nisu konzumirala čvrstu hranu u momentu zalučenja,
preporučuje se obročno hranjenje prasadi posle zalučenja, u trajanju
7-10 dana.
Voda
Obezbediti dovoljnu količinu sveže i čiste vode za piće.
Smeštaj
Prasad bolje jedu hranu ukoliko je navlažena. Obezbediti dovoljno
mesta za hranjenje prasadima, tako da bi na 4 praseta trebalo najmanje
1 mesto za hranjenje. Obezbediti laku dostupnost hrane tokom 24 sata,
tako da se preporučuje da noću radi osvetljenje kako bi prasad lakše
pronašla hranu.
Temperatura u početku odgoja treba da je oko 300
C, a kasnije se
postepeno snižava do 220
C, na kraju odgoja.
Obezbediti dovoljne količine svežeg vazduha, a da se izbegne preveliko
strujanje vazduha (promaja), temperaturne oscilacije i prašina u
vazduha.
Izbegavati prenaseljenost u štali, jer se tako narušava zdravstveno
stanje i proizvodni rezultati. Treba obezbediti 0.2-0.3 m2 po prasetu.
Najbolje higijenske uslove u odgajivalištu možemo dobiti tako što
radimo po sistemu držanja “SVE UNUTRA-SVE NAPOLJE”. Na taj način
možemo uraditi temeljno čišćenje objekta i opreme (mehanički, sa
toplom i hladnom vodom), dezinfekciju i da objekat stoji prazan
nekoliko dana da se osuši i da ispare ova dezinfekciona sredstva. Nakon
urađenih navedenih postupaka, prasad ulaze u čist i dezinfekovan
objekat!
Sa veterinarom se treba dogovoriti oko programa zdrvstvene
zaštite prasadi, kako u prasilištu, tako i u odgoju (vakcinacija protiv
mikoplazme, cirko-virusnih infekcija...)
Poželjno je da postoji malo odeljenje gde se mogu izolovati bolesne
životinje, tako da budu odvojene od zdravih.

Vaši proizvodni ciljevi:

• zdrava i lepa prasad
• idealna smeša proizvedena na Vašem gazdinstvu
• prasad bez pojave proliva
• što manje gubitaka
• ujednačena prasad
• visok dnevni prirasti
• nizak utrošak hrane

Kontaktirajte nas!

Popunite formu i naš tim će Vam se javiti u najskorijem roku.