Skip to main content

Saplement Grover 4% - za prasad u odgoju

Vitaminsko - mineralni premiks za prasad u odgoju

386
387

SIROVINSKI SASTAV:

Mineralna hraniva (monokalcijum fosfat,
kalcijum karbonat, natrijum hlorid), mikroelementi, vitamini, sintetičke aminokiseline
(lizin, metionin, treonin), organski vezani
selen, zakišeljivač, enzimi za varenje, fitaza,
antioksidant, aroma, nosač za premiks.

HEMIJSKI SASTAV 1 kg PREMIKSA:

Proteini 9,00 %
Lizin 6,00 %
Kalcijum 15,70 %
Fosfor 3,70 %

Vitamini:

Vitamin A E-672 60.000 IJ
Vitamin D3 E-671 50.000 IJ
Vitamin E 2500 mg
 

Enzimi:

Fitaza +
Enzimi za varenje (celulaza, ksilanaza,
β-glukonaza, α-amilaza, proteaza). +

Zašto koristiti GEBI Saplemente za prasad?

Zato što:

• predstavlja idealnu kombinaciju sa Vašim žitaricama
• sadrži visoko svarljive sastojke
• ukusan je i stimuliše konzumaciju hrane kod prasadi
• idealan nivo i odnos aminokiselina (lizin, metionin,
 treonin i triptofan)
• sadrži enzime za poboljšano varenje hrane
• sadrži fitazu, koja poboljšava iskorišćavanje fosfora,
 kalcijuma i mikroelemenata
• povoljno utiče na razvoj digestivnog trakta
• obezbeđuje dobru pripremu prasadi za tov
• snižava troškove proizvodnje
• povećava dobit

 

Način upotrebe:

SAPLEMENT GROVER 4% se koristi za spravljanje potunih smeša za ishranu prasadi u odgoju, uzrasta od 15 do 30kg telesne mase ili od tri nedelje nakon alučenja pa do početka tova. U potpune smeše za prasad se stavlja u količini od 4% (4 kg premiksa se dobro izmeša sa 96 kg prekrupljenih žitarica i sojine sačme i tako se dobija 100 kg kvalitetne smeše za ishranu prasadi). U tabeli možete videti naše predloge sastavljanja potpunih smeša za ishranu prasadi sa SAPLEMENT GROVER-om.

Predlog mešanja:

 

Primeri grovera za odgoj:

SIROVINE

GEBI SOJINA POGAČA

GEBI SOJINA SAČMA

GROVER – od 18 kg do 30 kg

GROVER – od 18 kg do 30 kg

I

II

III

IV

V

I

II

III

IV

V

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

Kukuruz

44

44,8

21,7

67,1

 

45,6

46,3

23,1

68,8

 

Ječam

25

 

25

 

37

25

 

25

 

37,4

Pšenica

 

25

25

 

36

 

25

25

 

37

Sojina Pogača GEBI

27

26,2

24,3

28,9

23

         

Sojina Sačma GEBI

         

25,4

24,7

22,9

27,2

21,6

SAPLEMENT GROVER

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Dodatne gebi preporuke za ishranu prasadi od prašenja do stavljanja u tovilište

- Pri prelasku sa prethodne smeše na smešu sa SAPLEMENT GROVER-om, mešati još 3-4 dana u odnosu 50:50
- Nakon ovog perioda koristiti smešu sa SAPLEMENT GROVER-om po volji (ad libidum).
- Pri sumnji na mikotoksine u žitaricama koristiti dodatno MIKOSTOP PLUS 5 kg/t, ili MIKOSTOP 3 kg/t ili NEOZEL 5 kg/t.
- GEBICID (5-8 kg/t) i DIGESTOPLUS (2.5-3.5 kg/t) koristiti u situacijama kada se prasad grupišu iz više legala ili domaćinstava, pri prvim
 danima prelaska na smešu sa SAPLEMENT GROVER-om, pri pojavi poremećaja u varenju kod prasadi, pri pojavi raznih stresova koji utiču na
 zdravstveno stanje prasadi.
- Energomix VITAMIN C je preporučljivo da se koristi u hrani ili vodi, u trajanju 3-5 dana posle pregrupisavanja iz više prasilišta, prilikom
 vakcinacije ili tokom trajanja terapije infektivnih oboljenja.

Slični proizvodi
Kontaktirajte nas!

Popunite formu i naš tim će Vam se javiti u najskorijem roku.