Skip to main content

Saplement Premium 10% - za prasad

382
383

Vitaminsko - mineralni premiks za prasad

SIROVINSKI SASTAV:

Mineralna hraniva (monokalcijum fosfat, kalcijum karbonat, natrijum hlorid), mikroelementi, vitamini, sintetičke aminokiseline (lizin, metionin, treonin), organski vezani selen, zakišeljivač, enzimi za varenje, fitaza, antioksidant, aroma, nosač za premiks.

HEMIJSKI SASTAV 1 kg PREMIKSA:

Proteini 19,00 %
Lizin 3,80 %
Kalcijum 8,00 %
Fosfor 3,00 %

Vitamini:

Vitamin A E-672 200.000 IJ
Vitamin D3 E-671 20.000 IJ
VitaminE 1000 mg

Enzimi:

Fitaza +
Enzimi za varenje (celulaza, ksilanaza, β-glukonaza, α-amilaza, proteaza). +
β-glukonaza, α-amilaza, proteaza). +

Predlog mešanja:

Primeri startera za zalučenje:

SIROVINE

GEBI SOJINA POGAČA

GEBI SOJINA SAČMA

STARTER - za zalučenje

STARTER - za zalučenje

I

II

III

IV

V

I

II

III

IV

V

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

Kukuruz

43.65

44.35

21.35

66.65

 

44.35

45.05

21.85

67.55

 

Ječam

25

 

25

 

37.05

25

 

25

 

36.95

Pšenica

 

25

25

 

36.5

 

25

25

 

37

Sojina Pogača GEBI

19.7

19

17

21.7

14.8

         

Sojina Sačma GEBI

         

19

18.3

16.5

20.8

14.4

SAPLEMENT PREMIUM

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

DigestoPlus

0.35

0.35

0.35

0.35

0.35

0.35

0.35

0.35

0.35

0.35

GebiCID

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

MIKOSTOP PLUS

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

Predlog mešanja:

Pimeri startera za odgoj:

SIROVINE

GEBI SOJINA POGAČA

GEBI SOJINA SAČMA

STARTER – posle faze zalučenja do oko 18 kg

STARTER – posle faze zalučenja do oko 18 kg

I

II

III

IV

V

I

II

III

IV

V

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

Kukuruz

34.6

35.3

12.2

57.6

 

36.2

36.9

13.7

59.4

 

Ječam

25

 

25

 

32

25

 

25

 

33

Pšenica

 

25

25

 

31.5

 

25

25

 

32

Sojina Pogača GEBI

30.4

29.7

27.8

32.4

26.5

         

Sojina Sačma GEBI

         

28.8

28.1

26.3

30.6

25

SAPLEMENT PREMIUM

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Važno!

*Pri sumnji na mikotoksine u žitaricama koristiti dodatno MIKOSTOP PLUS 5 kg/t, ili MIKOSTOP 3 kg/t ili NEOZEL 5 kg/t.

Način upotrebe:

Saplement Premium 10% se koristi za spravljanje potpunih smeša za ishranu prasadi u količini od 10% (10 kg premiksa se dobro izmeša sa 90 kg ostalih hraniva).
Za prasad preporu~ujemo stavljanje ekstru-diranih komponenti prilikompravljenja smeše.
U tabeli možete videti naše predloge sastavljanja potpunih smeša za ishranu prasadi sa SAPLEMENT PREMIUM-om

Dodatne gebi preporuke za ishranu prasadi od prašenja do stavljanja u tovilište:
  • Pri prelasku sa prethodne smeše na smešu sa SAPLEMENT PREMIUM-om, mešati još 3-4 dana u odnosu 50:50 Nakon ovog perioda koristiti smešu sa SAPLEMENT PREMIUM-om po volji (ad libidum).

  • Pri sumnji na mikotoksine u žitaricama koristiti dodatno MIKOSTOP PLUS 5 kg/t, ili MIKOSTOP 3 kg/t ili NEOZEL 5 kg/t.

  • GEBICID (5-8 kg/t) i DIGESTOPLUS (2.5-3.5 kg/t) koristiti u situacijama kada se prasad grupišu iz više legala ili domaćinstava, pri prvim danima prelaska na smešu sa SAPLEMENT PREMIUM-om, pri pojavi poremećaja u varenju kod prasadi, pri pojavi raznih stresova koji utiču na zdravstveno stanje prasadi.

  • Energomix VITAMIN C je preporučljivo da se koristi u hrani ili vodi, u trajanju 3-5 dana posle pregrupisavanja iz više prasilišta, prilikom vakcinacije ili tokom trajanja terapije infektivnih oboljenja

Slični proizvodi
Kontaktirajte nas!

Popunite formu i naš tim će Vam se javiti u najskorijem roku.