Skip to main content

UNI - Potpune smeše

UNI program za uzgoj svinja obuhvata celu paletu kompletnih smeša u svim fazama proizvodnje, od prasadi, svinja u tovu, krmača i nerastova. Smeše su sastavljene od visokokvalitetnih sirovina koje garantuju izbalansirane visokokvalitetne proizvode za potrebe svinja u svim fazama životnog i proizvodnog ciklusa.

367
368
369
Pakovanje: 10, 20, 40 kg i u rinfuzi
Proizvod Opis

UNI P-Grover

Potpuna smeša za uzgoj prasadi II ,faza do 25 kg

UNI S I

Potpuna smeša za tov svinja I, od 25 do 60 kg

UNI S II

Potpuna smeša za tov svinja II, od 60 kg do 100 kg

UNI S III

Potpuna smeša za tov svinja III, od 100 kg do 120 kg

UNI K

Potpuna smeša za krmače dojare i neraste

UNI SK

Potpuna smeša za suprasne krmače i nazimice

Preporuke za ishranu prasadi
Hrana Kilaže

Utrošak hrane EnergoPig

0,5-1 kg/prase

Utrošak hrane EnergoPigzal

najmanje 3 kg-prase

Utrošak hrane Energostart Premium *

5 kg/prase

Utrošak hrane Energostart *

12 kg/prase

Utrošak hrane UNI P Grover

8 -10kg/prase

*EnergoStart Premium ili EnergoStart – može se koristiti samo jedna smeša (u količini od 17kg)

Rezultati koji se postižu sa našom preporukom
Utrošak Kilaža

utrošak hrane od 25 kg do 60 kg telesne težine

110 kg/tov I

utrošak hrane od 60 kg do 105 kg telesne težine

150 kg/tov II

konverzija hranena za kg prirasta u tovu

3-3,3 kg

Kontaktirajte nas!

Popunite formu i naš tim će Vam se javiti u najskorijem roku.