Skip to main content

Energofeed - Potpune smeše - za brojlere

Potpune smeše za tov brojlera od početka do završetka tova

408
409
410
411

Program ENERGOVIT je visokokvalitetna hrana za tov pilića brojlera, koja omogućuje ishranu tovnih pilića od početka do kraja tova sa
izuzetnim rezultatima konverzije hrane kao i sa kratkim ciklusom tova. Sastav smeše omogućuje da za izuzetno kratko vreme dobijete
zdrave i mesnate piliće.

EnergoVit I 22%

Potpuna smeša za početni tov pilića do 21 dana sa kokcidiostatikom

EnergoVit II 19%

Potpuna smeša za tov pilića do 35 dana sa kokcidiostatikom

EnergoVit III 17%

Potpuna smeša za tov pilića preko 35 dana bez kokcidiostatika

Energovit program ishrane:

Smeše

Starost pilića u danima

Količina hrane

1

Energovit I

Od 0. do 21.

1000g

2

Energovit II

Od 21. do 5. dana pre klanja.

2000g

3

Energovit III

Minimum 5. dana pre klanja

1000g

Ukoliko posedujete jednodnevne piliće standardnog kvalitetamožetepostićisledeće rezultate:

Ciklus tova

42 dana

Postignuta prosečna telesna masa

2,2 -2,5 kg

Konverzija hrane

1,7 – 1,9 kg

Važno!

Potpuna smeša ENERGOVIT III (bez kokcidiostatika) je namenjena za završni tov pilića, preko 35. dana starosti. Preporučuje se davanje ove smeše minimalno 5 dana pre klanja.

Naziv

EnergoVit I

EnergoVit II

EnergoVit III

Protein, najmanje, %

22

19

17

Masti, najmanje, %

5

5

5

ME, MJ/kg, najmanje

13

13

13

Lizin, najmanje, %

1,15

0,90

 

Metionin + Cistin, najmanje, %

0,85

0,70

 

Kacijum, %

0,90-1,10

0,80-1,00

0,70-0,90

Fosfor, %

0,65-0,85

0,60-0,80

0,50-0,70

Natrijum, %

0,15-0,20

0,15-0,20

0,15-0,20

Vitamin A, IJ/kg, najmanje

12.000

10.000

 

Vitamin D3, IJ/kg, najmanje

2.000

1.800

 

Vitamin E, mg/kg, najmanje

30

25

 

Enzimi

+

+

+

Organski vezani mikroelementi

+

+

 

Kokcidiostatik

+

+

-

Oblik smeše

drobljeno

granulirano

granulirano

PRO-VIT I, II, III

Potpune smeše za intenzivni tov brojlera od početka do završetka tova

Program PRO-VIT je visokokvalitetna hrana za intenzivni tov pilića brojlera, koja omogućuje ishranu tovnih pilića od početka do kraja tova sa izuzetnim rezultatima konverzije hrane kao i sa kratkim ciklusom tova. Preporučuje se za farmski sistem gajenja brojlera. Sastav smeše omogućuje da za izuzetno kratko vreme dobijete zdrave i mesnate piliće.

ProVit I 22%

Potpuna smeša za početni tov pilića do 21 dana sa kokcidiostatikom

ProVit II 19%

Potpuna smeša za tov pilića do 35 dana sa kokcidiostatikom

ProVit III 17%

Potpuna smeša za tov pilića preko 35 dana bez kokcidiostatika

PRO-VIT program ishrane:

Smeše

Starost pilića u danima

Količina hrane

1

ProVit I

Od 0. do 21.

800g

2

ProVit II

Od 21. do 5. dana pre klanja.

2000g

3

ProVit III

Minimum 5. dana pre klanja

1000g

Ukoliko posedujete jednodnevne piliće standardnog kvaliteta možete postići sledeće rezultate:

Ciklus tova

42 dana

Postignuta prosečna telesna masa

2,2 -2,6 kg

Konverzija hrane

1,7 – 1,85 kg

Važno!

Potpuna smeša PRO-VIT III (bez kokcidiostatika) je namenjena za završni tov pilića, preko 35. dana starosti. Preporučuje se davanje ove smeše minimalno 5 dana pre klanja

Naziv

Pro-Vit I

Pro-Vit II

Pro-Vit III

Protein, najmanje, %

22

21

19

Masti, najmanje, %

5

5

5

ME, MJ/kg, najmanje

13

13

13

Lizin, najmanje, %

1,25

0,90

 

Metionin + Cistin, najmanje, %

0,90

0,70

 

Kacijum, %

0,90-1,10

0,80-1,00

0,70-0,90

Fosfor, %

0,65-0,85

0,60-0,80

0,50-0,70

Natrijum, %

0,15-0,20

0,15-0,20

0,15-0,20

Vitamin A, IJ/kg, najmanje

12.000

10.000

 

Vitamin D3, IJ/kg, najmanje

2.000

1.800

 

Vitamin E, mg/kg, najmanje

30

25

 

Enzimi

+

+

+

Organski vezani mikroelementi

+

+

 

Kokcidiostatik

+

+

-

Oblik smeše

drobljeno

granulirano

granulirano

Slični proizvodi
Kontaktirajte nas!

Popunite formu i naš tim će Vam se javiti u najskorijem roku.