Skip to main content

Energovit super I 40% - za tov pilića I i II

Dopunska smeša za tov pilića I i II – starter i grover

436

ENERGOVIT SUPER I je visokokvalitetna dopunska smeša za tov pilića brojlera, koja omogućuje ishranu tovnih pilića od početka
do 35. dana tova, sa izuzetnim rezultatima konverzije hrane kao i sa kratkim ciklusom tova. Sastav smeše omogućava da za izuzetno
kratko vreme dobijete zdrave i mesnate piliće.
ENERGOVIT SUPER I je smeša namenjena za tov pilića od 1. do 35. dana tova.

 Dodatne gebi preporuke za ishranu pilića u tovu

• Kao preventivu od negativnog dejstva mikotoksina iz žitarica koristiti dodatno MIKOSTOP 3 kg/t ili NEOZEL 5 kg/t tokom celog perioda tova pilića
• GEBICID (2-3 kg/t) i DIGESTOPLUS (0.5-1 kg/t) koristiti u slučaju pojave poremećaja u varenju – dijareja. Njihova primena se preporučuje i pre utovara i posle stresnih transporta, pri pojavi raznih stresova koji utiču na zdravstveno stanje pilića.
• Energomix VITAMIN C je preporučljivo da se koristi u hrani ili vodi, u trajanju 3-5 dana pre ili posle stresnih transporta, prilikom vakcinacije ili tokom trajanja terapije infektivnih oboljenja 

Predlog mešanja:

Sirovina

STARTER – do 21. dana

I

II

III

%

kg*

%

kg*

%

kg*

Kukuruz

60

15

40

10

30

7.5

Pšenica/Ječam

   

20

5

30

7.5

ENERGOVIT SUPER I 40%

40

10

40

10

40

10

Važno!

*količina smeše koja se može napraviti sa 10 kg ENERGOVIT SUPER I-a

Sirovina

GROVER– od 21. dana do 35 dana

I

II

III

%

kg*

%

kg*

%

kg*

Kukuruz

67

20

47

13

33

10

Pšenica/Ječam

   

20

7

33

10

ENERGOVIT SUPER I 40%

33

10

33

10

33

10

Važno!

*količina smeše koja se može napraviti sa 10 kg ENERGOVIT SUPER I-a

NAPOMENA: Davanje ove smeše prekinuti 5 dana pre klanja zbog karence kokcidiostatika!
U tom periodu preporučujemo ishranu pilića sa GEBI dopunskom smešom za ishranu brojlera
u završnoj fazi tova.
 

Slični proizvodi
Kontaktirajte nas!

Popunite formu i naš tim će Vam se javiti u najskorijem roku.