Skip to main content

Energomix Gold 1,2% - za nosilje

Vitaminsko – mineralni premiks za koke nosilje jaja za konzum

448
449

ENERGOMIX GOLD 1,2% je visokokvalitetan vitaminsko – mineralni premiks za koke nosilje jaja za konzum, koji omogućuje ishranu nosilja sa izuzetnim rezultatima nosivosti i kvaliteta jaja. Sastav smeše omogućava da se dobije visoka stopa nosivosti i dobro zdravstveno stanje koka nosilja tokom celog perioda eksploatacije. Mešanjem ENERGOMIX GOLD 1,2%-a, žitarica, proteinskih hraniva i stočne krede prema preporučenim recepturama, dobija se potpuna smeša za koke nosilje jaja za konzum od 16,5% proteina

Predlog mešanja

Sirovine

1

2

3

4

5

6

%

%

%

%

%

%

Kukuruz

46.60

59.90

46.10

59.30

45.30

58.50

Pšenica

15.00

 

15.00

 

15.00

 

Sojina pogača 42%

18.20

19.90

16.70

18.50

14.50

16.30

Suncokretova sačma

10.00

10.00

12.00

12.00

15.00

15.00

Stočna kreda

9.00

9.00

9.00

9.00

9.00

9.00

Energomix Gold 1,2%

1.20

1.20

1.20

1.20

1.20

1.20

Sirovine

1

2

3

4

5

6

7

8

9

%

%

%

%

%

%

%

%

%

Kukuruz

46.00

59.50

60.40

45.10

58.50

59.90

43.80

56.90

59.00

Pšenica

15.00

   

15.00

   

15.00

   

Sojina sačma GEBI 44%

12.00

19.50

19.40

9.00

18.20

17.90

4.60

16.20

15.80

Suncokretova sačma

10.00

10.00

10.00

12.00

12.00

12.00

15.00

15.00

15.00

Sojin punomasni griz

6.80

   

8.70

   

11.40

   

Ulje

 

0.80

   

1.10

   

1.70

 

Stočna kreda

9.00

9.00

9.00

9.00

9.00

9.00

9.00

9.00

9.00

Energomix Gold 1,2%

1.20

1.20

1.20

1.20

1.20

1.20

1.20

1.20

1.20

Dodatne gebi preporuke za ishranu koka nosilja

• Kao preventivu od negativnog dejstva mikotoksina iz žitarica koristiti dodatno MIKOSTOP 3 kg/t ili NEOZEL 5 kg/t tokom celog perioda
 esploatacije koka nosilja
• GEBICID (2-3 kg/t) koristiti u slučaju pojave poremećaja u varenju – dijareja. Njihova primena se preporučuje i tokom perioda visokih
 temperatura, pri pojavi raznih stresova koji utiču na zdravstveno stanje koka nosilja.
• Energomix VITAMIN C je preporučljivo da se koristi u hrani ili vodi, u trajanju 3-5 dana pre ili posle stresnih transporta, prilikom vakcinacije ili tokom trajanja terapije infektivnih oboljenja, kao i tokom letnjeg perioda kada su povišene dnevne temperature.

Kontaktirajte nas!

Popunite formu i naš tim će Vam se javiti u najskorijem roku.