Skip to main content

UNI - Potpune smeše - za nosilje

423
424
425
426
UNI N 16,5% - plavi

Program UNI N plavi je visokokvalitetna hrana u drobljenom obliku. Ove smeše zadovoljavaju sve potrebe nosilja konzumnih jaja u proteinima, vitaminima, mikroelementima. Sadrži prirodne materije za bojenje žumanceta.

 

UNI N plavi 16,5%

Potpuna smeša za ishranu nosilja konzumnih jaja

 

Rezultati koji se postižu sa ovom hranom:

Proizvodnja jaja (52 nedelje nošenja)

290-300 komada

Prosečna masa po jajatu

62g

Utrošak hrane po jajetu

0,115-0,15 kg/jaje

DSM-ova skala obojenosti žumanca

13-14

UNI N 16,5% - zeleni

Program UNI N zeleni je visokokvalitetna hrana u drobljenom obliku. Ove smeše zadovoljavaju sve potrebe nosilja konzumnih jaja u proteinima, vitaminima, mikroelementima. Sadrži prirodne materije za bojenje žumanceta.

UNI N zeleni 16,5%

Potpuna smeša za ishranu nosilja konzumnih jaja, do 85% nosivosti

 

Rezultati koji se postižu sa ovom hranom:

 

Proizvodnja jaja (52 nedelje nošenja)

290-300 komada

Prosečna masa po jajatu

62 g

Utrošak hrane po jajetu

0,12-0,15 kg/jaje

DSM-ova skala obojenosti žumanca

13-14

GEBI SAVETI I PREPORUKE ZA DRŽANJE KOKA NOSILJA:

Dezinfekcija:

Pre useljavanje koka treba izvršiti grubo pranje objekta. Nakon toga se zidovi, podovi, krov i oprema se operu dezinfekcionim sretstvom za tu namenu. Za pranje opreme se koriste posebna dezinfekciona sretstva. Posle je sve neophodno isprati čistom vodom i ostaviti da se osuši.

Dnevna kontrola u objektu:

Najmanje jednom dnevno prekontrolisati: • Zdravstveni status koka
• Temperaturu objekta
• Ventilaciju
• Konzumaciju hrane i vode
• Osvetljenje
• Uginuće
• Ukupan broj snešenih jaja
• Broj jaja sa oštećenom ljuskom

Naseljenost:

Gustina naseljenosti se jako može da varira u objektu u zavisnosti od opreme, uslova ventilacija i klimatizacije, kao i od menadžmenta.

Telesna masa koka u toku odgoja i eksploatacije:

Težina koka u periodu odgoja i periodu eksploatacije je vrlo bitna, kako bi se kontrolisao razvoj pilića i snabdevenost koka nosilja hranljivim materijama u periodu eksploatacije. U periodu odgoja je potrebno minimum 2x mesećno meriti telesnu masu koka. U periodu eksploatacije je potrebno povremeno proveriti telesnu masu koka nosilja, u zavisnosti od tehnologije i mogućnosti farme

Vlažnost vazduha:

Živina je izuzetno osetljiva na vlažnost vazduha, ukoliko je vazduh suv, sluzokoža im postaje suva i živina lakše oboljeva od razni bolesti. U koliko je vlaga prevelika, stvaraju se idealni uslovi za plesni u objektu. Optimalna vlažnost vazduha 60 - 70 %.

Ishrana:

Ishrana koka kvalitetnim smešama, obezbeđenje što više hranidbenog prostora i ravnomerna distribucija hrane u hranilice su ključ postizanja visokih proizvodnih rezultata. Bitno je da se kontroliše dnevna konzumacija hrane.

Voda:

Mora biti stalno dostupna voda dobrog kvaliteta. Povremeno je poželjno kontrolisati kvalitet vode na farmi. Prevelika količina soli u vodi može prouzrokovati trajno oštećenje ljuske jaja. Za bolje rezultate preporučujemo da u vodu se stavi povremeno, a naročito nakon stresnih situacija, pre i osle vakcinacije ili tokom letnjeg perioda Ž-vitamix ili Energomix Vitamin C.

Osvetljenje:

Program osvetljenja mora biti dobro prilagođen potrebama hibrida koka nosilja i mogućnostima farme. Informacije o tačnom programu osvetljenja tražiti od dobavljača koka.

Vakcinacija:

je jako važna mera u prevenciji bolesti i pripremi koka za eksploataciju. Za program vakcinacije se posavetujte sa Vašim veterinarom.

Preporučene telesne mase po starosti:

Starost u nedeljama

Telesna masa, g

Starost u nedeljama

Telesna masa, g

Starost u nedeljama

Telesna masa, g

4

265 - 285

30

1824 – 2016

56

1886 - 2084

6

458 – 492

32

1829 - 2021

58

1891 - 2090

8

661 - 709

34

1834 - 2027

60

1895 - 2095

10

843 – 905

36

1838 – 2032

62

1900 - 2100

12

1006 - 1080

38

1843 – 2037

64

1905 - 2105

14

1155 – 1239

40

1848 – 2042

66

1910 - 2111

16

1283 - 1377

42

1853 – 2048

68

1914 - 2116

18

1423 - 1527

44

1857 - 2053

70

1919 - 2121

20

1583 - 1697

46

1862 - 2058

72

1924 - 2126

22

1727 - 1853

48

1867 – 2063

74

1929 - 2132

24

1786 - 1954

50

1872 - 2069

76

1933 - 2137

26

1805 - 1995

52

1876 - 2074

78

1938 - 2142

28

1815 - 2006

54

1881 - 2079

80

1943 - 2147

Važno!

*prema preporukama za Lohmann Brown Classic. Za ostale hibride lake linije ove telesne mase se mogu uzeti kao vodič i tolerisati razlike u telesnoj masi do +/- 5%

Kontaktirajte nas!

Popunite formu i naš tim će Vam se javiti u najskorijem roku.