Skip to main content

UNI super N 30% - za nosilje

Dopunska smeša za nosilje

441

UNI SUPER N je visokokvalitetna dopunska smeša. Ova smeša zadovoljava sve potrebe nosilja konzumnih jaja što se tiče proteina,
vitamina, makro- i mikro-elemenata, ukoliko se pridržavate našeg uputstva mešanja. Sadrži prirodne materije za bojenje žumanceta.
Rezultati koji se postižu sa ovom hranom, ukoliko koristite predložene recepture:

Rezultati koji se postižu sa ovom hranom:

Proizvodnja jaja (52 nedelje nošenja)

290-300 komada

Prosečna masa po jajatu

62 g

Utrošak hrane po jajetu

0,13-0,15 kg/jaje

DSM-ova skala obojenosti žumanca

12-13

Predlog mešanja:

Sirovina

UNI N 16.5%

I

II

III

%

kg*

%

kg*

%

kg*

Kukuruz

63

17

43

11.5

31.5

8.5

Pšenica/Ječam

   

20

5.5

31.5

8.5

UNI SUPER N 30%

37

10

37

10

37

10

Važno!

*količina smeše koja se može napravit sa 10 kg UNI SUPER N – a

Sirovina

UNI N 15%

I

II

III

%

kg*

%

kg*

%

kg*

Kukuruz

70

23

50

16.5

35

11.5

Pšenica/Ječam

   

20

6.5

35

11.5

UNI SUPER N 30%

30

10

30

10

30

10

Dodatne preporuke za ishranu koka nosilja

• Kao preventivu od negativnog dejstva mikotoksina iz žitarica koristiti dodatno MIKOSTOP 3 kg/t ili NEOZEL 5 kg/t tokom celog perioda esploatacije koka nosilja
• GEBICID (2-3 kg/t) koristiti u slučaju pojave poremećaja u varenju – dijareja. Njihova primena se preporučuje i tokom perioda visokih temperatura, pri pojavi raznih stresova koji utiču na zdravstveno stanje koka nosilja.
• Energomix VITAMIN C je preporučljivo da se koristi u hrani ili vodi, u trajanju 3-5 dana pre ili posle stresnih transporta, prilikom vakcinacije ili tokom trajanja terapije infektivnih oboljenja, kao i tokom letnjeg perioda kada su povišene dnevne temperature.

Slični proizvodi
Kontaktirajte nas!

Popunite formu i naš tim će Vam se javiti u najskorijem roku.