Skip to main content

Energomix Vitamin C

Vitaminsko-mineralni premiks za sve vrste i kategorije domaćih životinja

457
458
Zašto se koristi Energomix 100% vitamin C?
  1. Vitamin C u kombinaciji sa ostalim sastojcima u premiksu potpomaže jačanje imuniteta životinja
  2. Vitamin C u kombinaciji sa ostalim sastojcima u premiksu potpomaže oporavak životinja od dugotrajnog transporta
  3. Vitamin C u kombinaciji sa ostalim sastojcima u premiksu potpomaže smanjenje stresnog uticaja na životinje prilikom promene hrane
  4. Vitamin C u kombinaciji sa ostalim sastojcima u premiksu potpomaže smanjenje stresnog uticaja na životinje prilikom vakcinacije
  5. Vitamin C u kombinaciji sa ostalim sastojcima u premiksu potpomaže smanjenje stresnog uticaja na životinje prilikom debikiranja (s ečenje kljunova)
  6. Vitamin C u kombinaciji sa ostalim sastojcima u premiksu potpomaže smanjenje stresnog uticaja na životinje prilikom pregrupisavanja
  7. Vitamin C u kombinaciji sa ostalim sastojcima u premiksu potpomaže smanjenje stresnog uticaja na životinje prilikom delovanja visokih temperatura
  8. Vitamin C u kombinaciji sa ostalim sastojcima u premiksu potpomaže smanjenje stresnog uticaja na životinje prilikom obeležavanja
  9. Zato što potrebe za C Vitaminom rastu pri bolestima, većim fizičkim naporima, graviditetu i laktaciji
  10. Zato što potpomaže ozdravljenje i oporavak životinja od infektivnih oboljenja

Energomix 100% vitamin C se koristi umešan u hrani ili vodi za sve vrste i kategorije domaćih životinja. Ovaj premiks se koristi 3 – 5 dana u hrani ili vodi. Svakog dana praviti svež rastvor ukoliko se daje preko vode. Prilikom sastavljanja rastvora, premiks  treba dobro izmešati sa malom količinom vode, pa zatim dodati u preostalu količinu vode!

 

Preporučuje se u sledećim količinama:

SVINJE
1-2 kg po toni hrane ili 0,5 – 1 kg na 1000 litara vode
TOVNI PILIĆI I ĆURKE
2-4 kg po toni hrane ili 1-2kg na 1000 litara vode
KOKE NOSILJE
4-6 kg po toni hrane ili 2-3kg na 1000 litara vode
TELAD I JUNAD U TOVU
1-3 kg po toni hrane ili 1-2 kg na 1000 litara vode
GOLUBOVI
1-2g na10 lit. vode
KONJI
20-50g na dan po grlu u vodi ili hra
PSI
0,1-1 g na dan u vodi ili hrani
MAČKE
0,1g na dan u vodi ili hrani
KUNIĆI
2-5g na 10 lit. vode

Slični proizvodi
Mikostop

Vitaminsko-mineralni premiks za sve vrste i kategorije domaćih životinja

Digesto Plus

Vitaminsko – mineralni premiks za sve vrste i kategorije domaćih životinja

Kontaktirajte nas!

Popunite formu i naš tim će Vam se javiti u najskorijem roku.