Skip to main content

Junad - saveti i preporuke za držanje junadi

 • Sprečiti pojavu naglih temperaturnih razlika, velika strujanja vazduha (promaju) i prašinu u vazduhu
 • Obezbediti junadima da uvek imaju dovoljne količine vode na raspolaganju.
 • Junad držati grupno, u slobodnom tovu, u grupama od najviše 15-20 komada
 • Obezbediti junadima prostor na jaslama od 60-75 cm po grlu
 • Za što bolji i kraći tov obezbediti junadima hranu da imaju stalno pred njima
 • Hranu treba davati junadima bolje 2-3 puta na dan nego jednom, jer tako može dugo da stoji
 • Obezbediti dovoljno vazduha! Zbog toga je važno da štale za grupno držanje junadi budu na odgovarajući način provetrene i sagrađene sa adekvatnom visinom
 • Najbolje higijenske uslove u tovilištu junadi možemo dobiti tako što radimo po sistemu držanja “SVE UNUTRA-SVE NAPOLJE”. Na taj način možemo uraditi temeljno čišćenje objekta i opreme (mehanički, sa toplom i hladnom vodom), dezinfekciju i da objekat stoji prazan nekoliko dana da se osuši i da ispare ova dezinfekciona sredstva. Nakon urađenih navedenih postupaka, junad ulaze u čist i dezinfekovan objekat!
 • Pod treba uvek da bude suv, da junad ne upadaju duboko u stajnjak pri kretanju
 • Obezbediti dovoljno površine za ležanje junadi. Zavisno od kategorije junadi, treba im obezbediti prostora za ležanje 1.5 m2 za junad do 250 kg; 2.2 m2 za junad do 500 kg; 2.8 m2 za junad preko 500 kg telesne mase
 • Sa veterinarom se treba dogovoriti oko programa zdarvstvene zaštite junadi, kako bi postigli što bolje rezultate u tovu junadi, sa što manje gubitaka i izbegli pojave zdravstenih problema kod junadi u tovu (dehelmintizacija, dodavanje vitamina, vakcinacije protiv respiratornih bolesti-virusne i bakterijske prirode…)
Kontaktirajte nas!

Popunite formu i naš tim će Vam se javiti u najskorijem roku.