Skip to main content

Prasad - saveti i preporuke za odgoj zdrave i lepe prasadi

Prasad na sisi

Početi davati EnergoPIG već od 7. dana prasadima, 3-4 puta dnevno, po malo (po pola šake), kako bi prasad osetila miris hrane i navikavala se na čvrstu hranu. Kada počne konzumacija hrane, prasadima davati veću količinu hrane. Posude sa hranom treba da su dostupne prasadima 24 sata dnevno. Ove posude je najbolje je postaviti u prostor gde su prasad, tako da krmača nema pristup.

Voda

Posudu sa vodom postaviti u blizini posude sa hranom i obezbediti da stalno imaju svežu vodu na raspolaganju.

Temperatura

Prasadima na sisi treba obezbediti toplu sredinu kako ne bi trošili energiju na zagrevanje nego da mogu sve da iskoriste za telesni razvoj. Prilikom rođenja bi temperatura trebala da je 350C. Najbolje je da im se obezbediti sijalica koja će da ih greje.

Raspoređivanje prasadi

Prasad ravnomerno rasporediti na sise krmača, tako da se svaka koristi, jer će tako biti najveća proizvodnja mleka. Kod nazimica je naročito važno ovako da se radi jer nisu sve sise razvijene. Kod krmače koje imaju manji broj prasadi treba prebaciti prasad iz legala gde ima više prasadi. Bitno je da su prasad sličnog uzrasta, maksimalno 2 dana razlike u starosti. Na ovaj način će se krmačino mleko iskoristiti na najbolji način i dobiće se najveći stepen prirasta i preživljavanja prasadi.

Kontrola težine

 Kontrolisati telesnu masu prasadi prilikom rođenja. Poželjno je da telesna masa prasadi bude oko 1500 g. Od prasadi koja su ispod 1200g mogu se očekivati slabiji rezultati, a prasad ispod 1000g telesne mase slabije preživljavaju.

Zdravstvena zaštita

Preparate gvožđa dati prasadima najkasnije 3. dana posle prašenja. Njihove zalihe od rođenja se potroše do ovog perioda, a količina gvožđa koju dobijaju od krmače putem mleka, nije dovoljna. Danas već postoje preparati gvožđa koji se daju rasadima da konzumiraju nekoliko dana pa se u tom slučaju ne moraju davati ovi preparati putem injekcija. Sa veterinarom se treba dogovoriti oko programa zdrvstvene zaštite prasadi, kako u prasilištu, tako i u odgoju (vakcinacija protiv mikoplazme, cirko-virusnih infekcija…). Najbolje higijenske uslove u prasilištu možemo dobiti tako što radimo po sistemu držanja “SVE UNUTRA-SVE NAPOLJE”. Na taj način možemo uraditi temeljno čišćenje objekta i opreme (mehanički, sa toplom i hladnom vodom), dezinfekciju i da objekat stoji prazan nekoliko dana da se osuši i da ispare ova dezinfekciona sredstva. Nakon urađenih navedenih postupaka, krmače ulaze u čist i dezinfekovan objekat!

Prasad u odgoju

Zalučenje sprovesti pažljivo i voditi računa o dnevnoj konzumaciji hrane kod prasadi na dan zalučenja! Od početka nuditi hranu po volji (ad libidum) – potpuna smeša ENERGOPIGZAL ili smeša proizvedena na gazdinstvu sa GEBI SUPEROM ili SAPLEMENTOM-om za prasad uz dodatno umešavanje GEBICID-a i DIGESTOPLUS-a, kao dodatne preventive od digestivnih poremećaja i proliva. Prilikom uvođenja u ishranu smeše napravljene sa GEBI SUPEROM ili SAPLEMENTOM-om treba ga davati umešano sa EnergoPIG-om još 3-4 dana u odnosu u 50:50. Ukoliko prasad nisu konzumirala čvrstu hranu u momentu zalučenja, preporučuje se obročno hranjenje prasadi posle zalučenja, u trajanju 7-10 dana.

Voda

Obezbediti dovoljnu količinu sveže i čiste vode za piće.

Smeštaj

Prasad bolje jedu hranu ukoliko je navlažena. Obezbediti dovoljno mesta za hranjenje prasadima, tako da bi na 4 praseta trebalo najmanje 1 mesto za hranjenje. Obezbediti laku dostupnost hrane tokom 24 sata, tako da se preporučuje da noću radi osvetljenje kako bi prasad lakše pronašla hranu. Temperatura u početku odgoja treba da je oko 300C, a kasnije se postepeno snižava do 220C, na kraju odgoja. Obezbediti dovoljne količine svežeg vazduha, a da se izbegne preveliko strujanje vazduha (promaja), temperaturne oscilacije i prašina u vazduha. Izbegavati prenaseljenost u štali, jer se tako narušava zdravstveno stanje i proizvodni rezultati. Treba obezbediti 0.2-0.3 m2 po prasetu. Najbolje higijenske uslove u odgajivalištu možemo dobiti tako što radimo po sistemu držanja “SVE UNUTRA-SVE NAPOLJE”. Na taj način možemo uraditi temeljno čišćenje objekta i opreme (mehanički, sa toplom i hladnom vodom), dezinfekciju i da objekat stoji prazan nekoliko dana da se osuši i da ispare ova dezinfekciona sredstva. Nakon urađenih navedenih postupaka, prasad ulaze u čist i dezinfekovan objekat! Sa veterinarom se treba dogovoriti oko programa zdravstvene zaštite prasadi, kako u prasilištu, tako i u odgoju (vakcinacija protiv mikoplazme, cirko-virusnih infekcija…) Poželjno je da postoji malo odeljenje gde se mogu izolovati bolesne životinje, tako da budu odvojene od zdravih.

Kontaktirajte nas!

Popunite formu i naš tim će Vam se javiti u najskorijem roku.