Skip to main content

Telad - saveti i preporuke za držanje teladi

Telad koja sisaju:

 • Sprečiti pojavu naglih temperaturnih razlika, velika strujanja vazduha (promaju) i prašinu u vazduhu
 • Obezbediti teladima da uvek imaju dovoljne količine vode na raspolaganju.
 • Telad nakon rođenja skloniti od krave, najbolje u pojedinačni boks, van štale gde se nalaze krave, gde je otvoren prostor (pojedinačne kućice za telad). Ovi boksovi treba da su prethodno očišćeni i dezinfikovani
 • Nakon 2 nedelja pojedinačnog držanja telad se mogu držati i grupno, ali u posebnom objektu, odvojeno od krava
 • Obezbediti dovoljno vazduha! Zbog toga je važno da štale za grupno držanje teladi budu na odgovarajući način provetrene i sagrađene sa adekvatnom visinom
 • Za napajanje teladi koristit GEBI ENERGOLAK, zamenu za mleko, tako što se uvek pravi svež rastvor dodavanjem 140 g ENERGOLAK-a na 1 litru vode (125 g zamene za mleko u 0.875 litara vode)
 • Temperatura napravljene zamene za mleko treba da je 37-400 C
 • Zamena za mleko najbolje da se daje teladima sa kantom koja ima cuclu i da tele sisa
 • Kvalitetno livadsko seno davati teladima od 1. dana
 • Starter za telad (ENERGOKALF I ili II, starter izmešan sa KALF SUPER PREMIUM-om ili sa SAPLEMENT KALF-om) davati teladima od 7. dana u malim količinama, uvek svež. Ukoliko nisu pojeli koncentrat od prethodnog dana, zameniti ga svežim!
 • Najbolje higijenske uslove u odgajivalištu možemo dobiti tako što radimo po sistemu držanja “SVE UNUTRA-SVE NAPOLJE”. Na taj način možemo uraditi temeljno čišćenje objekta i opreme (mehanički, sa toplom i hladnom vodom), dezinfekciju i da objekat stoji prazan nekoliko dana da se osuši i da ispare ova dezinfekciona sredstva. Nakon urađenih navedenih postupaka, telad ulaze u čist i dezinfekovan objekat!
 • Obezbediti lak pristup hrani i vodi u svako doba
 • Sa veterinarom se treba dogovoriti oko programa zdravstvene zaštite teladi, kako bi postigli što bolje rezultate u odgoju teladi, sa što manje gubitaka i izbegli pojave zdravstenih problema, kako kod teladi, tako i kod junadi u tovu
 • Zalučenje teladi sprovesti najbolje kad konzumacija koncentrovane hrane bude više od 1.5kg dnevno
Kontaktirajte nas!

Popunite formu i naš tim će Vam se javiti u najskorijem roku.