Skip to main content

Saveti

Tov svinja - saveti i preporuke za uspešan i profitabilan tov svinja

 • Obezbediti laku dostupnost hrane tokom 24 sata, tako da se prepopručuje da noću radi osvetljenje kako bi tovljenici lakše pronašli  hranu.
 • Preporučuje se korišćenje ovlažavanje hrane prilikom konzumacije (upotreba nipl-pojilica u hranilicama za suvo hranjenje) 2
 • Ukoliko se koristi oprema za tečnu ishranu,redovno je čistiti
 • Obezbediti dovoljno pojilica za tovljenike, najmanje da ima 1 pojilica na 12 tovljenika, koju bi trebalo postaviti na visinu od 40-60 cm
 • Obezbediti dovoljne količine svežeg vazduha, a da se izbegne preveliko strujanje vazduha (promaja), temperaturne oscilacije i prašina u vazduha.
 • Temperatura u početku tova treba da je oko 22 C a kasnije se postepeno snižava do 18 C, na kraju tova.
 • Izbegavati prenaseljenost u štali, jer se tako narušava zdravstveno stanje i proizvodni  rezultati. Treba obezbediti 0.40 m2 po tovljeniku uzrasta 30-50 kg; 0.55 m2 po tovljeniku uzrasta 50-85 kg; 0.70 m2 po tovljeniku uzrasta 85-110 kg; 1.00 m2 po tovljeniku uzrasta preko 110 kg
 • Sa veterinarom se treba dogovoriti oko programa zdravstvene zaštite tovljenika, (vakcinacija, preventivne mere…)
 • Najbolje higijenske uslove u tovilištu možemo tako što radimo po sistemu držanja “SVE UNUTRA-SVE NAPOLJE”. Na taj način možemo uraditi temeljno čišćenje objekta i opreme (mehanički, sa toplom i hladnom vodom), dezinfekciju i da objekat stoji prazan nekoliko dana da se osuši i da ispare ova dezinfekciona sredstva. Nakon urađenih navedenih postupaka, prasad ulaze u čist i  dezinfekovan objekat-tovilište!
 • Poželjno je da postoji malo odeljenje gde se mogu izolovati bolesne životinje, tako da budu odvojene od zdravih.
 • Prilikom isporuke na klanje voditi računa o tretiranim svinjama koja se moraju još zadržati u slučaju da su ranije tretirane lekovima.
 • Poželjna je povratna informacija od klanice 0 % mesnatosti isporučenih svinja.

Telad - saveti i preporuke za držanje teladi

Telad koja sisaju:

 • Sprečiti pojavu naglih temperaturnih razlika, velika strujanja vazduha (promaju) i prašinu u vazduhu
 • Obezbediti teladima da uvek imaju dovoljne količine vode na raspolaganju.
 • Telad nakon rođenja skloniti od krave, najbolje u pojedinačni boks, van štale gde se nalaze krave, gde je otvoren prostor (pojedinačne kućice za telad). Ovi boksovi treba da su prethodno očišćeni i dezinfikovani
 • Nakon 2 nedelja pojedinačnog držanja telad se mogu držati i grupno, ali u posebnom objektu, odvojeno od krava
 • Obezbediti dovoljno vazduha! Zbog toga je važno da štale za grupno držanje teladi budu na odgovarajući način provetrene i sagrađene sa adekvatnom visinom
 • Za napajanje teladi koristit GEBI ENERGOLAK, zamenu za mleko, tako što se uvek pravi svež rastvor dodavanjem 140 g ENERGOLAK-a na 1 litru vode (125 g zamene za mleko u 0.875 litara vode)
 • Temperatura napravljene zamene za mleko treba da je 37-400 C
 • Zamena za mleko najbolje da se daje teladima sa kantom koja ima cuclu i da tele sisa
 • Kvalitetno livadsko seno davati teladima od 1. dana
 • Starter za telad (ENERGOKALF I ili II, starter izmešan sa KALF SUPER PREMIUM-om ili sa SAPLEMENT KALF-om) davati teladima od 7. dana u malim količinama, uvek svež. Ukoliko nisu pojeli koncentrat od prethodnog dana, zameniti ga svežim!
 • Najbolje higijenske uslove u odgajivalištu možemo dobiti tako što radimo po sistemu držanja “SVE UNUTRA-SVE NAPOLJE”. Na taj način možemo uraditi temeljno čišćenje objekta i opreme (mehanički, sa toplom i hladnom vodom), dezinfekciju i da objekat stoji prazan nekoliko dana da se osuši i da ispare ova dezinfekciona sredstva. Nakon urađenih navedenih postupaka, telad ulaze u čist i dezinfekovan objekat!
 • Obezbediti lak pristup hrani i vodi u svako doba
 • Sa veterinarom se treba dogovoriti oko programa zdravstvene zaštite teladi, kako bi postigli što bolje rezultate u odgoju teladi, sa što manje gubitaka i izbegli pojave zdravstenih problema, kako kod teladi, tako i kod junadi u tovu
 • Zalučenje teladi sprovesti najbolje kad konzumacija koncentrovane hrane bude više od 1.5kg dnevno

Tov brojlera - saveti i preporuke za tov brojlera

Ishrana

Ishrana pilića kvalitetnim smešama, obezbeđenje što više hranidbenog prostora i optimalan broj pilića po jednoj hranilici su ključ postizanja odgovarajućih težina od samog starta i smanjenja raslojenosti jata. Korekcijom visine hranilica i pojilica u zavisnosti od starosti pilića izbećiće se neželjen rastur hrane i prosipanje vode.Obezbediti laku dostupnost hrane i vode tokom 24 sata, tako da se prepopručuje da noću radi osvetljenje kako bi pilići lakše pronašli hranu.

Voda

Pojlice treba napuniti sa vodom par dana pre useljavanja pilića kako bi se izjednačila sa temperaturom objekta, početna temperatura vode treba da bude 25 stepeni. Posle 7 dana treba postepeno i smanjivati temperature vode. Za bolje rezultate preporučujemo da se u vodu stavi Ž-vitamix- ili Energomix Vitamin C.

Naseljenost

Gustina naseljenosti se krece 15 – 17 pilića/m2

Temperatura

Jednodnevnim pilićima treba obezbediti toplu sredinu. Prilikom useljenja bi temperatura trebala da je 32-33 C, zavisno od vlage. Najbolje je da im se obezbediti sijalica koja će da ih greje.

Vlažnost vazduha
Obezbediti dovoljne količine svežeg vazduha, a da se izbegne preveliko strujanje vazduha (promaja), temperaturne oscilacije i prašina u vazduhu.
Živina je izuzetno osetljiva na vlažnost vazduha, ukoliko je vazduh suv, sluzokoža im postaje suva i živina lakše oboljeva od raznih bolesti. U koliko je vlaga prevelika, stvaraju se idealni uslovi za razvoj plesni i kokcidija u objektu. Optimalna vlažnost vazduha od 1 – 10 dana je 70 – 75 %, a za piliće starosti 10 – 42 dana je 50 – 60 %.

Svetlost

Prvog dana pilićima treba obezbediti svetlost tokom 24h, a nakon tog perioda preći na adekvatan svetlosni režim, 24 sata ili prema predloženom svetlosnom režimu. Primer svetlosnog režima prikazan je u tabeli:

Menadžment

Kontrolisati telesnu masu pilića svakih 7 – 10 dana.

Prostirka

Kao prostirka se može koristiti oblovina ili piljevina od drveta, slama, pesak. Debljina prostirke treba da bude 5 – 15 cm zavisi od vrste prostirke.

Zdravstvena zaštita

Sa veterinarom se treba dogovoriti oko programa zdrvstvene zaštite pilića, po pristizanju ili u toku tova ako se jave zdravstveni problemi (vakcinacija, dodavanje vitamina u vodu…) Poželjno je da postoji malo odeljenje gde se mogu izolovati bolesne životinje, tako da budu odvojene od zdravih

Dezinfekcija

Pre useljavanje pilića treba izvršiti grubo pranje objekta. Nakon toga se zidovi (do 1 m visine), podovi i krov operu dezinfekcionim sretstvom za tu namenu. Za pranje opreme se koriste posebna dezinfekciona sretstva. Posle je sve neophodno isprati čistom vodom i ostaviti da se osuši. Najbolje higijenske uslove u tovilištu možemo dobiti tako što radimo po sistemu držanja “SVE UNUTRA-SVE NAPOLJE”. Na taj način možemo uraditi temeljno čišćenje objekta i opreme (mehanički, sa toplom i hladnom vodom), dezinfekciju i da objekat stoji prazan nekoliko dana da se osuši i da ispare ova dezinfekciona sredstva. Nakon urađenih navedenih postupaka, jednodnevni pilići ulaze u čist i dezinfekovan objekat!

Tov bojlera

Suprasne krmače dojare - saveti i preporuke za držanje suprasne krmače dojare

 • Nakon prašenja krmačama davati svaki dan po 0.5 – 1 kg više hrane, kako bi se što pre dostigla maksimalna konzumacija hrane
 • Hrana za krmače dojare mora biti najboljeg kvaliteta
 • Mlađe krmače treba da pojedu najmanje 5 kg hrane na dan a starije krmače da pojedu najmanje 6 kg hrane na dan
 • Kako bi se obezbedio dovoljan unos hrane krmačama treba nuditi hranu 3-4 puta na dan i voditi računa da se hrana ne zadržava dugo u hranilicama, naročito u toplijem delu godine
 • Kao preventivu od negativnog dejstva mikotoksina iz žitarica koristiti dodatno MIKOSTOP PLUS 5 kg/t, ili MIKOSTOP 3 kg/t ili NEOZEL 5 kg/t tokom celog perioda dojenja
 • GEBICID (4-6 kg/t) koristiti u hrani za krmače prvih 7 dana nakon prašenja, kako bi se izbegli poremećaji u varenju
 • Energomix VITAMIN C je preporučljivo da se koristi u hrani ili vodi, u trajanju 3-5 dana nakon odbijanja prasadi zbog pregrupisavanja krmača i što bržeg uspešnog osemenjavanja
   

Suprasne krmače - saveti i preporuke za ishranu suprasne krmače

 • Suprasnim krmačama davati 2-2.5 kg hrane dnevno. Nakon osemenjavanja treba da ostanu 3 dana u istom objektu
 • Ukoliko krmače završe fazu dojenja u lošijoj kondiciji, količinu hrane im povećati od 2.7 kg pa čak do preko 3kg na dana
 • Kao preventivu od negativnog dejstva mikotoksina iz žitarica koristiti dodatno MIKOSTOP PLUS 5 kg/t, ili MIKOSTOP 3 kg/t ili NEOZEL 5 kg/t tokom celog perioda suprasnosti
 • 2-7 dana pred prašenje krmačama davati oko 3.5 kg hrane, kako bi se lakše privikle na veću količinu hrane nakon prašenja
 • 2 dana pred prašenje količinu hrane smanjiti na 2 kg
 • Na sam dan prašenja je poželjno da krmača jede što manje hrane sa dodatkom pšeničnog stočnog brašna, kako bi se što lakše oprasila i kako bi se izbegli problemi sa zatvorom nakon prašenja koji prouzrokuje veće probeleme, kao što su upala materice, vimena i smanjena ili čak prekinuta proizvodnja mleka
Kontaktirajte nas!

Popunite formu i naš tim će Vam se javiti u najskorijem roku.