Skip to main content

Energomilk super plus 40% - za krave muzare

Dopunska smeša za visokoproduktivne krave muzare

479

ENERGOMILK SUPER PLUS 40% je visokokvalitetna dopunska smeša, koja omogućuje da se uz dodavanje žitarica prema predlogu receptura, dobiju odgovarajuće smeše, koje će zadovoljiti potrebe visokomlečnih krava muzara. Napravljena smeša zadovoljava sve potrebe u proteinima (razgradivim I nerazgradivim u buragu, by-pass mastima, mikro-, makro-elementima i vitaminima za postizanje maksimalne mlečnosti krava i dobre reprodukcije na farmi. Korišćenjem predloga dnevnog obroka dobiju se visoko produktivni rezultati na farmi.

SIROVINSKI SASTAV: Proizvodi industrije ulja, hraniva koja sadrže by-pass (protektirane) protein i masti, mineralna hraniva (monokalcijum fosfat, kalcijum karbonat, natrijum hlorid, magnezijum oksid), mikroelementi, vitamini, žive ćelije kvasca (Saccharomyces cerevisiae) antioksidanti.

HEMIJSKI SASTAV 1 kg SUPERA:
Proteini 40%

Predlog mešanja
 

Predlog dnevnog obroka za krave

 

Dnevna proizvodnja mleka

SIROVINE

 

20 l

20 l

25 l

25 l

30 l

30 l

35 l

35 l

40 l

40 l

kg

 

kg

 

kg

 

kg

 

kg

 

Silaža Kukuruza

 

22

22

23

23

23

23

25

25

25

25

Seno lucerke

 

4.5

4.5

5

5

5

5

5

5

5

5

Pšen.Stoč. brašno

 

1

0

1.5

0

1.8

0

2

0

2

0

Kukuruz zrno

 

2.5

3.5

3

4.5

3.5

5.3

3.5

5.5

4

6

 

2

2

2

2

3

3

3

3

3.5

3.5

Milk Super plus 40%

1.5

1.5

2

2

2.8

2.8

3.2

3.2

3.5

3.5

Važno!

*tokom celog perioda ishrane koristiti dodatno MIKOSTOP 3kg/t ili NEOZEL 5kg/t

Dodatne Gebi preporuke za ishranu krava

Kao preventivu od negativnog dejstva mikotoksina (naročito AFLATOKSINA) iz žitarica koristiti dodatno MIKOSTOP 3KG/t ili NEOZEL 5kg/t tokom celog perioda laktacije, ili 20 -50 grama po grlu dnevno

Zašto koristiti GEBI Supere za krave?

Zato što:

 • predstavlja idealnu kombinaciju sa Vašim žitaricama
 • sadrži visoko svarljive sastojke
 • sadrži visoke nivoe vitamina
 • sadrži by-pass (protektirane) proteine u visokom nivou
 • sadrži by-pass (protektirane) masti u visokom nivou
 • obezbeđuje dobar razvoj reproduktivnih organa kod junica
 • obezbeđuje visoke reproduktivne rezultate 
 • pomaže u jačanju imuniteta i zdravlja životinja
 • pomaže metabolizamn jetre i štiti je od zamašćivanja
 • pomaže u održavanju zdravlja papaka
 • obezbeđuje dobru konzumaciju hrane
 • snižava troškove proizvodnje 
 • povećava dobit
Uputstvo za upotrebu:

EnergoMilk Super Plus 40% se koristi za spravljanje potpunih smeša za ishranu visokoproduktivnih krava. Najbolje koristiti prema preporučenoj tabeli hranjenja krava. U skladu sa potrebom farme, proizvodnjom mleka, raspoloživošću kabastih hraniva mogu se sastaviti predlozi obroka za pojedinačnu farmu od strane Gebi stručnog tima.

Slični proizvodi
Kontaktirajte nas!

Popunite formu i naš tim će Vam se javiti u najskorijem roku.