Skip to main content

Telad - saveti i preporuke za držanje teladi

Telad koja sisaju:

 • Sprečiti pojavu naglih temperaturnih razlika, velika strujanja vazduha (promaju) i prašinu u vazduhu
 • Obezbediti teladima da uvek imaju dovoljne količine vode na raspolaganju.
 • Telad nakon rođenja skloniti od krave, najbolje u pojedinačni boks, van štale gde se nalaze krave, gde je otvoren prostor (pojedinačne kućice za telad). Ovi boksovi treba da su prethodno očišćeni i dezinfikovani
 • Nakon 2 nedelja pojedinačnog držanja telad se mogu držati i grupno, ali u posebnom objektu, odvojeno od krava
 • Obezbediti dovoljno vazduha! Zbog toga je važno da štale za grupno držanje teladi budu na odgovarajući način provetrene i sagrađene sa adekvatnom visinom
 • Za napajanje teladi koristit GEBI ENERGOLAK, zamenu za mleko, tako što se uvek pravi svež rastvor dodavanjem 140 g ENERGOLAK-a na 1 litru vode (125 g zamene za mleko u 0.875 litara vode)
 • Temperatura napravljene zamene za mleko treba da je 37-400 C
 • Zamena za mleko najbolje da se daje teladima sa kantom koja ima cuclu i da tele sisa
 • Kvalitetno livadsko seno davati teladima od 1. dana
 • Starter za telad (ENERGOKALF I ili II, starter izmešan sa KALF SUPER PREMIUM-om ili sa SAPLEMENT KALF-om) davati teladima od 7. dana u malim količinama, uvek svež. Ukoliko nisu pojeli koncentrat od prethodnog dana, zameniti ga svežim!
 • Najbolje higijenske uslove u odgajivalištu možemo dobiti tako što radimo po sistemu držanja “SVE UNUTRA-SVE NAPOLJE”. Na taj način možemo uraditi temeljno čišćenje objekta i opreme (mehanički, sa toplom i hladnom vodom), dezinfekciju i da objekat stoji prazan nekoliko dana da se osuši i da ispare ova dezinfekciona sredstva. Nakon urađenih navedenih postupaka, telad ulaze u čist i dezinfekovan objekat!
 • Obezbediti lak pristup hrani i vodi u svako doba
 • Sa veterinarom se treba dogovoriti oko programa zdravstvene zaštite teladi, kako bi postigli što bolje rezultate u odgoju teladi, sa što manje gubitaka i izbegli pojave zdravstenih problema, kako kod teladi, tako i kod junadi u tovu
 • Zalučenje teladi sprovesti najbolje kad konzumacija koncentrovane hrane bude više od 1.5kg dnevno

Krave muzare - saveti i preporuke za držanje krava muzara

Zasušene krave:

 • Obezbediti sredinu sa temperaturom do najviše 20 C, kako bi se životinje osećale komforno. Leti, u uslovima visokih temperatura, truditi se da temperature održavati na što nižem nivou, uz pomoć odgovarajuće ventilacije i vlaženja vazduha
 • Sprečiti pojavu naglih temperaturnih razlika, velika strujanja vazduha (promaju) i prašinu
 • Obezbediti dovoljne količine vode. Pri smanjenom unosu vode, biće i smanjen unos hrane a samim tim i proizvodnja mleka. Zimi je bitno da voda nije zamrznuta, jer se na taj način unosi nedovoljna količina vode a može da poremeti i rad mikroflore buraga
 • Obezbedite kravama dovoljno prirodnog svetla, a ukoliko to nije moguće, treba im obezbediti i veštačko osvetljenje
 • Obezbediti dovoljno vazduha! Zbog toga je važno da štale budu na odgovarajući način provetrene i sagrađene sa adekvatnom visinom
 • Obezbediti kravama prostor da mogu dovoljno da šetaju, jer je ovo jako važno za lakše teljenje, zdravlje nogu i papaka, bolju plodnost i jasnije izraženim znakovima estrusa
 • Kontrolisati telesnu kondiciju krava. Kod zasušenih krava ne bi trebalo popravljati kondiciju ukoliko je slabija od željene. Željena kondicija se uvek postiže u laktaciji!
 • Redovno kontrolisati konzumaciju hrane. Ukoliko ne pojedu uobičajenu i predviđenu količinu hrane – treba prekontrolisati zdravstveno stanje i konsultovati se sa Vašim veterinarom. Često krave posle teljenja ne pojedu potrebnu količinu hrane što može prouzrokovati metaboličke poremećaje (ketoza, acidoza, hipokalcemija, masna jetra…)
 • Krave sa visokom proizvodnjom mleka bi trebale stalno da imaju pred sobom dostupnu hranu
 • Preporučuje se hranjenje krava TMR obrokom, tako što se u miks prikolici izmešaju sva hraniva (silaža, seno, senaža, koncentrovana hraniva, melasa…), jer se na taj način smanjuje mogućnost odabira pojedinih komponenti obroka, manje su opasnosti od acidoze buraga, a povećava se proizvodnja mleka
 • Obezbediti silažu tokom cele godine
 • Izbegavati nagle promene u sastavu obroka. Ako se prave promene u obroku treba da period prelaska sa jednog na drugi obrok traje 10-15 dana
 • Obezbediti udobna ležišta za krave, kako bi što veći broj krava ležao, jer na taj način krave proizvode mleko!
 • Obezbediti lak pristup hrani i vodi u svako doba
 • Sa veterinarom se treba dogovoriti oko programa zdravstvene zaštite krava, kako bi postigli što višu proizvodnju mleka i izbegli pojave zdravstenih problema, kako kod krava, tako i kod teladi nakon teljenja
 • Reprodukciju stručno voditi
 • Korekciju papaka obezbediti od strane stručnog lica, 1-2 puta godišnje
 • Pre muže oprati vime, izmuziti prva 3-4 mlaza mleka ručno i tek nakon toga staviti aparat za mužu. Preporučljivo je da se prvi mlazevi propušte preko gaze kako bi se uočila eventualna pojava grudvica ili promena izgleda konzistencije mleka, što bi moglo da ukaže na pojavu mastitisa
 • Sprovoditi ručno izmuzanje iz svake sise na kraju muže i dezinfekciju svake sise, sa odgovarajućim sredstvom

Junad - saveti i preporuke za držanje junadi

 • Sprečiti pojavu naglih temperaturnih razlika, velika strujanja vazduha (promaju) i prašinu u vazduhu
 • Obezbediti junadima da uvek imaju dovoljne količine vode na raspolaganju.
 • Junad držati grupno, u slobodnom tovu, u grupama od najviše 15-20 komada
 • Obezbediti junadima prostor na jaslama od 60-75 cm po grlu
 • Za što bolji i kraći tov obezbediti junadima hranu da imaju stalno pred njima
 • Hranu treba davati junadima bolje 2-3 puta na dan nego jednom, jer tako može dugo da stoji
 • Obezbediti dovoljno vazduha! Zbog toga je važno da štale za grupno držanje junadi budu na odgovarajući način provetrene i sagrađene sa adekvatnom visinom
 • Najbolje higijenske uslove u tovilištu junadi možemo dobiti tako što radimo po sistemu držanja “SVE UNUTRA-SVE NAPOLJE”. Na taj način možemo uraditi temeljno čišćenje objekta i opreme (mehanički, sa toplom i hladnom vodom), dezinfekciju i da objekat stoji prazan nekoliko dana da se osuši i da ispare ova dezinfekciona sredstva. Nakon urađenih navedenih postupaka, junad ulaze u čist i dezinfekovan objekat!
 • Pod treba uvek da bude suv, da junad ne upadaju duboko u stajnjak pri kretanju
 • Obezbediti dovoljno površine za ležanje junadi. Zavisno od kategorije junadi, treba im obezbediti prostora za ležanje 1.5 m2 za junad do 250 kg; 2.2 m2 za junad do 500 kg; 2.8 m2 za junad preko 500 kg telesne mase
 • Sa veterinarom se treba dogovoriti oko programa zdarvstvene zaštite junadi, kako bi postigli što bolje rezultate u tovu junadi, sa što manje gubitaka i izbegli pojave zdravstenih problema kod junadi u tovu (dehelmintizacija, dodavanje vitamina, vakcinacije protiv respiratornih bolesti-virusne i bakterijske prirode…)
Kontaktirajte nas!

Popunite formu i naš tim će Vam se javiti u najskorijem roku.