Skip to main content

Energofert Super 35% - za priplodne Svinje

379

ENERGOFERT SUPER je visokokvalitetna dopunska smeša za ishranu krmača, nazimica i nerastova u svim fazama životnog ciklusa, koja omogućuje iskorišćavanje svih potencijala krmača, nazimica i nerastova ukoliko primenjujete naše predloge pravljenja smeša. Smeša je urađena po najsavremenijim recepturama što će se odraziti na prasad i na krmače.Predloge sastavljanja smeša sa ENERGOFERT SUPER-om možete videti u tabelama:

Zašto koristiti GEBI Supere za krmače?

Zato što:
• predstavlja idealnu kombinaciju sa Vašim žitaricama
• sadrži visoko svarljive sastojke
• sadrži visoke nivoe vitamina
• obezbeđuje dobar razvoj reproduktivnih organa
 kod nazimica
• obezbeđuje visoke reproduktivne rezultate
• pomaže u jačanju imuniteta i zdravlja životinja
• idealan nivo i odnos aminokiselina
 (lizin, metionin, treonin)
• sadrži enzime za poboljšano varenje hrane
• sadrži fitazu, koja poboljšava iskorišćavanje fosfora,
 kalcijuma i mikroelemenata
• obezbeđuje dobru konzumaciju hrane
• snižava troškove proizvodnje
• povećava dobit

Predlog mešanja:

Hranivo

EnergoFert 16% za krmače dojare i nerastove

I

II

III

%

kg*

%

kg*

%

kg*

Kukuruz

64

23

58

21

55

19,5

Pšenica

       

10

4

Pšen. stoćno brašno

8

3

4

1

7

2,5

Ječam

   

10

4

   

EnergoFert 35%

28

10

28

10

28

10

Ukupno

100 %

36 kg

100 %

36 kg

100 %

36 kg

Važno!

*količina smeše koja se može napraviti sa 10 kg ENERGOFERT SUPER-a

Predlog mešanja:

Hranivo

EnergoFert 14% za suprasne kmače i nazimice

I

II

III

%

kg*

%

kg*

%

kg*

Kukuruz

50

25

60

30

68

34

Pšenica

   

10

5

   

Ječam

20

10

       

Pšenično stočno brašno

10

5

10

5

12

6

EnergoFert SUPER 35%

20

10

20

10

20

10

Ukupno %/kg

100 %

50 kg

100 %

50 kg

100 %

50 kg

Važno!

* količina smeše koja se može napraviti sa 10 kg ENERGOFERT SUPER-a

Vaši proizvodni ciljevi:

• zdrave, plodne i lepe krmače
• 30 ili više zalučene prasadi po krmači godišnje
• prasad na prašenju iznad 1200g
• dobra telesna kondicija krmača
• lako i brzo prašenje
• krmače dugog proizvodnog veka
• što manje gubitaka
• starost prvog pripusta 220-240 dana
• težina kod prvog pripusta 120-130 kg
• idealna smeša proizvedena na Vašem gazdinstvu

DODATNE GEBI PREPORUKE ZA ISHRANU KRMAČA:

- Kao preventivu od negativnog dejstva mikotoksina iz žitarica koristiti dodatno MIKOSTOP PLUS 5 kg/t, ili MIKOSTOP 3 kg/t ili NEOZEL 5 kg/t
 tokom celog perioda dojenja
- GEBICID (4-6 kg/t) koristiti u hrani za krmače prvih 7 dana nakon prašenja, kako bi se izbegli poremećaji u varenju
- Energomix VITAMIN C je preporučljivo da se koristi u hrani ili vodi, u trajanju 3-5 dana nakon odbijanja prasadi zbog pregrupisavanja
 krmača i što bržeg uspešnog osemenjavanja

SAVETI I PREPORUKE ZA DRŽANJE KRMAČA

Suprasne krmače:

• Obezbediti sredinu sa temperaturom 18-200
C,
kako bi se životinje osećale komforno
• Sprečiti pojavu naglih temperaturnih razlika,
velika strujanja vazduha (promaju) i prašinu
• Obezbediti dovoljne količine vode. Ako se krmače
drže u grupi, treba obezbediti bar 1 pojilicu na 4
krmače
• Kontrolisati telesnu kondiciju krmača
• Redovno kontrolisati konzumaciju - da li krmače
sve pojedu iz hranilica. Ukoliko ne pojedu
uobičajenu i predviđenu količinu hrane – treba
prekontrolisati zdravstveno stanje i konsultovati se
sa Vašim veterinarom
• Sa veterinarom se treba dogovoriti oko programa
zdrvstvene zaštite krmača, kako bi i u prasilištu,a
tako i u odgoju bilo što manje problema sa
prasadima (vakcinacija protiv parvovirusnih
infekcija, E. Colli, klostridija...)
• Najbolje higijenske uslove u objektu za suprasne
krmače možemo dobiti tako što radimo po sistemu
držanja “SVE UNUTRA-SVE NAPOLJE”. Na taj
način možemo uraditi temeljno čišćenje objekta i
opreme (mehanički, sa toplom i hladnom vodom),
dezinfekciju i da objekat stoji prazan nekoliko dana
da se osuši i da ispare ova dezinfekciona sredstva.
Nakon urađenih navedenih postupaka, krmače
ulaze u čist i dezinfekovan objekat!

Krmače u prasilištu:

• Pre uvođenja kramača u prasilište poželjno je da
budu čiste, što se može postići pranjem ili tuširanjem
• Pre uvođenja krmača u objekat, potrebno je izvršiti temeljno čšćenje, pranje i dezinfekciju objekta
• Obezbediti dovoljnu količinu sveže i čiste vode za
piće. Poželjno je krmači dati dodatnu količinu vode
i u korito (i pored postojeće pojilice), kako bi što
više popila vode i nadoknadila izgubljenu tečnost
od proteklog prašenja
• Obezbediti sredinu sa temperaturom 18-200
C,
kako bi se životinje osećale komforno
• Obezbediti dovoljne količine svežeg vazduha, a da
se izbegne preveliko strujanje vazduha (promaja),
temperaturne oscilacije i prašina u vazduha.
• Treba nadzirati prašenje, prasad odma postaviti na
sisu kako bi što ranije posisala kolostrum
• Kontrolisati porođajnu težinu prasadi (trebalo bi
da je masa prasadi iznad 1.2kg, a poželjno je da
bude iznad 1.5kg)
• Prasadima obezbediti dodatnu grejalicu (grejnu
ploču ili grejnu sijalicu), kako se ne bi prehladila
prasad posle prašenja i da ne bi gubila energiju na
zagrevanje
• Poželjno je ujednačiti legla, tako što se prasad od
krmača sa većim leglom prebace kod krmača sa
manjim leglima jer se na taj način postiže ravnomerniji rast prasadi i najbolja iskorišćenost proizvedenog mleka krmače
• Najbolje higijenske uslove u odgajivalištu
možemo dobiti tako što radimo po sistemu držanja
“SVE UNUTRA-SVE NAPOLJE”. Na taj način možemo
uraditi temeljno čišćenje objekta i opreme (mehanički, sa toplom i hladnom vodom), dezinfekciju i da objekat stoji prazan nekoliko dana da se
osuši i da ispare ova dezinfekciona sredstva. Nakon
urađenih navedenih postupaka, krmače ulaze u čist
i dezinfekovan objekat!
• Sa veterinarom se treba dogovoriti oko programa
zdrvstvene zaštite krmača, kako u čekalištu, tako i
u prasilištu (sprečavanje upale vimena i materice...)

GEBI PREPORUKE ZA ISHRANU KRMAČA

Ishrana suprasnih krmača:

• Suprasnim krmačama davati 2-2.5 kg hrane
dnevno. Nakon osemenjavanja treba da ostanu 3
dana u istom objektu
• Ukoliko krmače završe fazu dojenja u lošijoj
kondiciji, količinu hrane im povećati od 2.7 kg pa
čak do preko 3kg na dana
• Kao preventivu od negativnog dejstva mikotoksina
iz žitarica koristiti dodatno MIKOSTOP PLUS 5 kg/t,
ili MIKOSTOP 3 kg/t ili NEOZEL 5 kg/t tokom celog
perioda suprasnosti
• 2-7 dana pred prašenje krmačama davati oko 3.5
kg hrane, kako bi se lakše privikle na veću količinu
hrane nakon prašenja
• 2 dana pred prašenje količinu hrane smanjiti na 2
kg
• Na sam dan prašenja je poželjno da krmača jede
što manje hrane sa dodatkom pšeničnog stočnog
brašna, kako bi se što lakše oprasila i kako bi se
izbegli problemi sa zatvorom nakon prašenja koji
prouzrokuje veće probeleme, kao što su upala
materice, vimena i smanjena ili čak prekinuta
proizvodnja mleka

Ishrana krmača dojara:

• Nakon prašenja krmačama davati svaki dan po
0.5 – 1 kg više hrane, kako bi se što pre dostigla
maksimalna konzumacija hrane
• Hrana za krmače dojare mora biti najboljeg
kvaliteta
• Mlađe krmače treba da pojedu najmanje 5 kg
hrane na dan a starije krmače da pojedu najmanje
6 kg hrane na dan
• Kako bi se obezbedio dovoljan unos hrane
krmačama treba nuditi hranu 3-4 puta na dan
i voditi računa da se hrana ne zadržava dugo u
hranilicama, naročito u toplijem delu godine
• Kao preventivu od negativnog dejstva
mikotoksina iz žitarica koristiti dodatno MIKOSTOP
PLUS 5 kg/t, ili MIKOSTOP 3 kg/t ili NEOZEL 5 kg/t
tokom celog perioda dojenja
• GEBICID (4-6 kg/t) koristiti u hrani za krmače
prvih 7 dana nakon prašenja, kako bi se izbegli
poremećaji u varenju
• Energomix VITAMIN C je preporučljivo da se
koristi u hrani ili vodi, u trajanju 3-5 dana nakon
odbijanja prasadi zbog pregrupisavanja krmača i
što bržeg uspešnog osemenjavanja

Kontaktirajte nas!

Popunite formu i naš tim će Vam se javiti u najskorijem roku.