Skip to main content

Saplement Fert 3% - za priplodne Svinje

Vitaminsko - mineralni premiks za priplodne svinje 

394
395

SIROVINSKI SASTAV:

Mineralna hraniva (monokalcijum fosfat, kalcijum karbonat,
natrijum hlorid), sintetičke aminokiseline (lizin, metionin,
treonin), mikroelementi, vitamini, organski vezani selen, enzimi
za varenje, fitaza, antioksidant, aroma, nosač za premiks.

HEMIJSKI SASTAV 1 kg PREMIKSA:

Proteini 6,50 %
Lizin 1,50 %
Kalcijum 25,40 %
Fosfor 3,50 %

Vitamini:

Vitamin A E-672 500.000 IJ
Vitamin D3 E-671 66.000 IJ
Vitamin E 2.500 mg

Enzimi:

Fitaza +
Enzimi za varenje (celulaza, ksilanaza,
β-glukonaza, α-amilaza, proteaza). +

Zašto koristiti GEBI Saplemente za priplodne svinje?

Zato što:

• predstavlja idealnu kombinaciju sa Vašim žitaricama
• sadrži visoko svarljive sastojke
• sadrži visoke nivoe vitamina
• obezbeđuje dobar razvoj reproduktivnih organa kod nazimica
• obezbeđuje visoke reproduktivne rezultate
• pomaže u jačanju imuniteta i zdravlja životinja
• idealan nivo i odnos aminokiselina (lizin, metionin, treonin)
• sadrži enzime za poboljšano varenje hrane
• sadrži fitazu, koja poboljšava iskorišćavanje fosfora, kalcijuma i mikroelemenata
• obezbeđuje dobru konzumaciju hrane
• snižava troškove proizvodnje
• povećava dobit

Način upotrebe:

SAPLEMENT FERT 3% se koristi za spravlajanje potunih smeša za ishranu priplodnih krmača i nerastova. U potpune smeše se stavlja u količini od 3% (3kg premiksa se dobro izmeša sa 97 kg prekrupljenih žitarica,sojine ili suncokretove sačme i tako se dobija 100 kg kvalitetne smeše za ishranu krmača i nerastova). U tabeli možete videti naše predloge sastavljanja potpunih smeša za ishranu svinja sa SAPLEMENT FERT - om.

Vaši proizvodni ciljevi:

• zdrave, plodne i lepe krmače
• 30 ili više zalučene prasadi po krmači godišnje
• prasad na prašenju iznad 1200g
• dobra telesna kondicija krmača
• lako i brzo prašenje
• krmače dugog proizvodnog veka
• što manje gubitaka
• starost prvog pripusta 220-240 dana
• težina kod prvog pripusta 120-130 kg
• idealna smeša proizvedena na Vašem gazdinstvu

Predlog mešanja:

Primeri sastavljanja smeša za suprasne krmače:

SIROVINE

GEBI SOJINA POGAČA

GEBI SOJINA SAČMA

FERT 13 % - za suprasne

FERT 13 % - za suprasne

I

II

III

IV

I

II

III

IV

%

%

%

%

%

%

%

%

Kukuruz

45

45

66

 

45,3

46,2

67,3

 

Ječam

25

   

37

25

   

37

Pšenica

 

25

 

37

 

25

 

37

Sojina Pogača GEBI 42

6

6

8

2

       

Sojina Sačma GEBI 44

       

5,7

4,8

6,7

2

Suncokretova sačma

6

6

6

6

6

6

6

6

Pšenično Stočno Brašno

15

15

17

15

15

15

17

15

SAPLEMENT FERT

3

3

3

3

3

3

3

3

Važno!

* Tokom celog perioda ishrane koristiti dodatno MIKOSTOP PLUS 5 kg/t, ili MIKOSTOP 3 kg/t ili NEOZEL 5 kg/t.

Predlog mešanja:

Primeri sastavljanja smeša za krmače dojare:

SIROVINE

GEBI SOJINA POGAČA

GEBI SOJINA SAČMA

FERT 16% - za dojare

FERT 16% - za dojare

I

II

III

IV

I

II

III

IV

%

%

%

%

%

%

%

%

Kukuruz

46,5

47

65

 

47.5

48

66

 

Ječam

20

   

36

20

   

37

Pšenica

 

20

 

35,5

 

20

 

35.5

Sojina Pogača GEBI 42

18,5

18

20

13,5

       

Sojina Sačma GEBI 44

       

17,5

17

19

12,5

Suncokretova sačma

5

5

5

5

5

5

5

5

Pšenično Stočno Brašno

7

7

7

7

7

7

7

7

SAPLEMENT FERT

3

3

3

3

3

3

3

3

Važno!

* Tokom celog perioda ishrane koristiti dodatno MIKOSTOP PLUS 5 kg/t, ili MIKOSTOP 3 kg/t ili NEOZEL 5 kg/t

Dodatne Gebi preporuke za ishranu krmača:

• Kao preventivu od negativnog dejstva mikotoksina iz žitarica koristiti dodatno MIKOSTOP PLUS 5 kg/t, ili MIKOSTOP 3 kg/t ili NEOZEL 5 kg/t tokom celog perioda dojenja
• GEBICID (4-6 kg/t) koristiti u hrani za krmače prvih 7 dana nakon prašenja, kako bi se izbegli poremećaji u varenju
• Energomix VITAMIN C je preporučljivo da se koristi u hrani ili vodi, u trajanju 3-5 dana nakon odbijanja prasadi zbog pregrupisavanja
 krmača i što bržeg uspešnog osemenjavanja

Slični proizvodi
Kontaktirajte nas!

Popunite formu i naš tim će Vam se javiti u najskorijem roku.