Skip to main content

Saplement Starter 4% - za prasad

Vitaminsko - mineralni premiks za prasad od 7 do 15 kg

384
385

SIROVINSKI SASTAV:

Mineralna hraniva (monokalcijum fosfat,
kalcijum karbonat, natrijum hlorid), mikroelementi, vitamini, sintetičke aminokiseline
(lizin, metionin, treonin,triptofan), organski
vezani selen, zakišeljivač, probiotik, enzimi za
varenje, fitaza, antioksidant, aroma, nosač za
premiks.

HEMIJSKI SASTAV 1 kg PREMIKSA:
Proteini 19,00 %
Lizin 11,00 %
Kalcijum 12,00 %
Fosfor 3,00 %

Vitamini:
Vitamin A E-672 680.000 IJ
Vitamin D3 E-671 55.000 IJ
Vitamin E 3000 mg

Enzimi:
Fitaza +
Enzimi za varenje (celulaza, ksilanaza,
β-glukonaza, α-amilaza, proteaza). +

Zašto koristiti GEBI Saplemente za prasad?

Zato što:

• predstavlja idealnu kombinaciju sa Vašim žitaricama
• sadrži visoko svarljive sastojke
• sadrži probiotik
• ukusan je i stimuliše konzumaciju hrane kod prasadi
• idealan nivo i odnos aminokiselina (lizin, metionin,
 treonin i triptofan)
• sadrži enzime za poboljšano varenje hrane
• sadrži fitazu, koja poboljšava iskorišćavanje fosfora,
 kalcijuma i mikroelemenata
• povoljno utiče na razvoj digestivnog trakta
• obezbeđuje dobru pripremu prasadi za tov
• snižava troškove proizvodnje
• povećava dobit

Način upotrebe:

SAPLEMENT STARTER 4% se koristi za spravljanje potunih smeša za ishranu prasadi uzrasta od 7 do 15 kg. U potpune smeše za
prasad se stavlja u količini od 4% (4 kg premiksa se dobro izmeša sa 96 kg prekrupljenih žitarica i sojine sačme i tako se dobija 100
kg kvalitetne smeše za ishranu prasadi). U tabeli možete videti naše predloge sastavljanja potpunih smeša za ishranu prasadi sa
SAPLEMENT STARTER-om. Preporučujemo upotrebu ekstrudiranih žitarica.

Dodatne gebi preporuke za ishranu prasadi od prašenja do stavljanja u tovilište:

- Pri prelasku sa prethodne smeše na smešu
sa SAPLEMENT STARTER-om, mešati još 3-4
dana u odnosu 50:50
Nakon ovog perioda koristiti smešu sa SAPLEMENT STARTER-om po volji (ad libidum).
- Pri sumnji na mikotoksine u žitaricama
koristiti dodatno MIKOSTOP PLUS 5 kg/t, ili
MIKOSTOP 3 kg/t ili NEOZEL 5 kg/t.
- GEBICID (5-8 kg/t) i DIGESTOPLUS (2.5-3.5
kg/t) koristiti u situacijama kada se prasad
grupišu iz više legala ili domaćinstava, pri
prvim danima prelaska na smešu sa SAPLEMENT STARTER-om, pri pojavi poremećaja u
varenju kod prasadi, pri pojavi raznih stresova koji utiču na zdravstveno stanje prasadi.
- Energomix VITAMIN C je preporučljivo da
se koristi u hrani ili vodi, u trajanju 3-5 dana
posle pregrupisavanja iz više prasilišta, prilikom vakcinacije ili tokom trajanja terapije
infektivnih oboljenja 

Predlog mešanja:

Primeri startera za zalučenje:

SIROVINE

GEBI SOJINA POGAČA

GEBI SOJINA SAČMA

STARTER - za zalučenje

STARTER - za zalučenje

I

II

III

IV

V

I

II

III

IV

V

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

Kukuruz

46,95

47,65

24,65

70,35

 

47,65

48,35

25,35

71,05

 

Ječam

25

 

25

 

38,7

25

 

25

 

39,1

Pšenica

 

25

25

 

38,15

 

25

25

 

38,45

Sojina Pogača GEBI

22,4

21,7

19,7

24

17,5

         

Sojina Sačma GEBI

         

21,7

21

19

23,3

16,8

SAPLEMENT STARTER

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

DigestoPlus

0.35

0.35

0.35

0.35

0.35

0.35

0.35

0.35

0.35

0.35

GebiCID

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

MIKOSTOP PLUS

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

Važno!

*predložene smeše se mogu davati prasadima po volji u momentu zalučenja i narednih 10-15 dana se preporučuje davanje navedenih
smeša sa navedenim dodacima

Primeri startera za zalučenje:

SIROVINE

GEBI SOJINA POGAČA

GEBI SOJINA SAČMA

STARTER - posle faze zalučenja do oko 18 kg 

STARTER -  posle faze zalučenja do oko 18 kg

I

II

III

IV

V

I

II

III

IV

V

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

Kukuruz

40.6

41.3

18.2

63.6

 

4.2.2

42.9

19.7

65.4

 

Ječam

25

 

25

 

35

25

 

25

 

36

Pšenica

 

25

25

 

34.5

 

25

25

 

35

Sojina Pogača GEBI

30.4

29.7

27.8

32.4

26.5

         

Sojina Sačma GEBI

         

28.8

28.1

26.3

30.6

25

SAPLEMENT STARTER

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Važno!

* Pri sumnji na mikotoksine u žitaricama koristiti dodatno MIKOSTOP PLUS 5 kg/t, ili MIKOSTOP 3 kg/t ili NEOZEL 5 kg/t.

Slični proizvodi
Kontaktirajte nas!

Popunite formu i naš tim će Vam se javiti u najskorijem roku.