Skip to main content

Saplement UNI 3% - za Svinje u porastu i tovu

Vitaminsko - mineralni premiks za svinje u porastu i tovu

388
389

SIROVINSKI SASTAV:

Mineralna hraniva (monokalcijum fosfat,
kalcijum karbonat, natrijum hlorid), mikroelementi, vitamini, organski vezani selen, enzimi
za varenje, fitaza, antioksidant, aroma, nosač
za premiks.

HEMIJSKI SASTAV 1 kg PREMIKSA:

Kalcijum 23,00 %
Fosfor 5,00 %

Vitamini:

Vitamin A E-672 420.000 IJ
Vitamin D3 E-671 66.000 IJ
Vitamin E 6000 mg

Enzimi:

Fitaza +
Enzimi za varenje (celulaza, ksilanaza,
β-glukonaza, α-amilaza, proteaza). +

Zašto koristiti GEBI Saplemente za svinje?

Zato što:

• sa GEBI sojinom pogačom ili sačmom i sa Vašim
 žitaricama predstgavlja idealnu kombinaciju
• stimuliše konzumaciju hrane kod svinja
• sadrži enzime za poboljšano varenje hrane
• sadrži fitazu, koja poboljšava iskorišćavanje fosfora,
 kalcijuma i mikroelemenata
• obezbeđuje visok dnevni prirast i nisku konverziju
 hrane
• snižava troškove proizvodnje
• povećava dobit

Način upotrebe:

SAPLEMENT UNI 3% se koristi za spravljanje potunih smeša za ishranu svinja u porastu i tovu. U potpune smeše za svinje u porasti u tovu, od 25 do 70kg se stavlja u količini od 3% (3 kg premiksa se dobro izmeša sa 97 kg prekrupljenih žitarica, sojine ili suncokretove
sačme i tako se dobija 100 kg kvalitetne smeše za ishranu svinja). U tabeli možete videti naše predloge sastavljanja potpunih smeša za ishranu svinja sa SAPLEMENT UNI -om.

Predlog mešanja:

Predlog receptura za svinje u tovu

Sirovina

TOV I – 16% (25 – 70 kg)

TOV II – 14% (preko 70 kg)

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

Kukuruz

41.4

68.2

42.5

69.4

43.4

70.5

45.6

72.6

46.5

73.5

47.2

74.4

Ječam / Pšenica

30

 

30

 

30

 

30

 

30

 

30

 

Sojina pogača GEBI – 42%

19.6

22.8

       

14.4

17.4

       

Sojina sačma GEBI - 44%

   

18.5

21.6

       

13.5

16.5

   

Sojina sačma 46%

       

17.6

20.5

       

12.8

15.6

Suncokretova sačma 33%

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Pšenično stočno brašno

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

SAPLEMENT UNI 3%

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Važno!

* Pri sumnji na mikotoksine u žitaricama koristiti dodatno MIKOSTOP PLUS 5 kg/t,
 ili MIKOSTOP 3 kg/t ili NEOZEL 5 kg/t.

Dodatne Gebi preporuke:

- U smeše dodati 5 kg/t GEBICID-a, kao stimulator crevne mikroflore i za poboljšano varenje hrane
- Energomix VITAMIN C je preporučljivo da se koristi u hrani ili vodi, u trajanju 3-5 dana posle pregrupisavanja
 iz više odgajivališta, prilikom vakcinacije ili tokom trajanja terapije infektivnih oboljenja

Slični proizvodi
Kontaktirajte nas!

Popunite formu i naš tim će Vam se javiti u najskorijem roku.