Skip to main content

UNI Super S 35% - za tovne Svinje

381

UNI SUPER S je visokokvalitetna dopunska smeša za ishranu svinja u tovu koja omogućuje iskorišćavanje svih potencijala tovljenika uko- liko se pridržavate naših predloga pravljenja smeša. Urađena je po najsavremenijim recepturama što će se odraziti na Vaše proizvodne rezultate. Predloge sastavljanja smeša sa UNI SUPER S-om možete videti u tabelama:

Predlog mešanja

Hranivo

UNI S I 16%

I

II

III

%

kg*

%

kg*

%

kg*

Kukuruz

53

20

63

23

73

27

Pšenica

   

10

4

   

Ječam

20

7

       

UNI SUPER S 35%

27

10

27

10

27

10

Ukupno

100 %

37 kg

100 %

37 kg

100 %

37 kg

Važno

* količina smeše koja se može napraviti sa 10 kg ENERGOTOV SUPER-a

Predlog mešanja

Hranivo

UNI S II 14%

I

II

III

%

kg*

%

kg*

%

kg*

Kukuruz

55

27

70

35

80

40

Pšenica

   

10

5

   

Ječam

25

13

       

UNI SUPER S 35%

20

10

20

10

20

10

Ukupno

100 %

50 kg

100 %

50 kg

100 %

50 kg

Važno

* količina smeše koja se može napraviti sa 10 kg ENERGOTOV SUPER-a

Zašto koristiti GEBI Supere za svinje?

Zato što:
• sa Vašim žitaricama predstavlja idealnu kombinaciju • stimuliše konzumaciju hrane kod svinja
• idealan nivo i odnos aminokiselina
• sadrži enzime za poboljšano varenje hrane
• sadrži fitazu, koja poboljšava iskorišćavanje fosfora,

kalcijuma i mikroelemenata
• obezbeđuje visok dnevni prirast i nisku konverziju

hrane
• snižava troškove proizvodnje • povećava dobit

Vaši proizvodni ciljevi

• zdravi i lepi tovljenici
• idealna smeša proizvedena na Vašem gazdinstvu • visoki dnevni prirasti
• što manje gubitaka
• ujednačeni tovljenici
• niska konverzija hrane (ispod 1:3)
• što kraći tov

DODATNE GEBI PREPORUKE ZA ISHRANU SVINJA U TOVU:

 U smeše dodati 5 kg/t GEBICID-a, kao stimulator crevne mikroflore i za poboljšano varenje hrane - Energomix VITAMIN C je preporučljivo da se koristi u hrani ili vodi, u trajanju 3-5 dana posle

pregrupisavanja iz više odgajivališta, prilikom vakcinacije ili tokom trajanja terapije infektivnih oboljenja - Pri sumnji na mikotoksine u žitaricama koristiti dodatno MIKOSTOP PLUS 5 kg/t, ili MIKOSTOP 3 kg/t ili NEOZEL 5 kg/t.

Slični proizvodi
Kontaktirajte nas!

Popunite formu i naš tim će Vam se javiti u najskorijem roku.