Skip to main content

Energovit super plus 41% - za tov pilića

Dopunska smeša za tov pilića

435
Vaši proizvodni ciljevi:
 • Zdravi i lepi pilići
 • Pilići bez pojave proliva
 • Što manje gubitaka
 • Ujednačeni pilići
 • Vispk dnevni prirast
 • Nizak utrošak hrane
 • Brz završetak tova

 

Zašto koristiti EnergoVIT SUPER PLUS?

Zato što:

 • predstavlja idealnu kombinaciju sa Vašim žitaricama
 • sadrži visoko svarljive sastojke
 • stimuliše konzumaciju hrane kod pilića
 • idealan nivo i odnos aminokiselina (lizin, metionin)
 • sadrži enzime za boboljšano varenje hrane
 • sadrži fitazu, koja poboljšava iskorišćavanje fosfora, kalcijuma i mikroelemenata
 • lako i jednostavno se meša na farmi ili gazdinstvu
 • koristi se od 1.dana života do klanja
 • snižava troškove proizvodnje
 • povećava dobit

 

Način upotrebe:

ENERGOVIT SUPER PLUS se koristi za ishranu pilića u tovu, umešan sa žitaricama. Odnos
umešavanja žitarica i ENERGOVIT SUPER PLUS-a zavisi od uzrasta. Preporuke mešanja u
zavisnosti od uzrasta se nalaze u tabelama.

Predlog mešanja:

 

I Faza - Starter - od 1. dana do 21. dana            

Sirovine, %

1

2

3

4

5

6

Kukuruz

40

40

40

20

 

60

Ječam

10

 

20

20

30

 

Pšenica

10

20

 

20

30

 

ENERGOVIT SUPER PLUS

40

40

40

40

40

40

Važno!

* Pri sumnji na mikotoksine u žitaricama koristiti dodatno MIKOSTOP 3 Kg/t ili NEOZEL 5 kg/t.
** Energomix VITAMIN C je preporučljivo da se koristi u hrani ili vodi, u trajanju 3-5 dana pre transporta pilića, nakon pristizanja pilića u tovilište (ukoliko su preseljeni tokom perioda tova), prilikom vakcinacije ili tokom trajanja terapije infektivnih oboljenja

 

II Faza - Grover - od 21. dana do 35. dana            

Sirovine, %

1

2

3

4

5

6

Kukuruz

43

47

47

27

 

67

Ječam

12

 

20

20

33

 

Pšenica

12

20

 

20

34

 

ENERGOVIT SUPER PLUS

33

33

33

33

33

33

Važno!

* Pri sumnji na mikotoksine u žitaricama koristiti dodatno MIKOSTOP 3 Kg/t ili NEOZEL 5 kg/t.
** Energomix VITAMIN C je preporučljivo da se koristi u hrani ili vodi, u trajanju 3-5 dana pre transporta pilića, nakon pristizanja pilića u tovilište (ukoliko su preseljeni tokom perioda tova), prilikom vakcinacije ili tokom trajanja terapije infektivnih oboljenja

 

III Faza - Finišer - od 35.dana do klanja            

Sirovine, %

1

2

3

4

5

6

Kukuruz

49

53

53

33

 

73

Ječam

12

 

20

20

36

 

Pšenica

12

20

 

20

37

 

ENERGOVIT SUPER PLUS

27

27

27

27

27

27

Važno!

* Pri sumnji na mikotoksine u žitaricama koristiti dodatno MIKOSTOP 3 Kg/t ili NEOZEL 5 kg/t.
** Energomix VITAMIN C je preporučljivo da se koristi u hrani ili vodi, u trajanju 3-5 dana pre transporta
pilića, nakon pristizanja pilića u tovilište (ukoliko su preseljeni tokom perioda tova), prilikom vakcinacije ili
tokom trajanja terapije infektivnih oboljenja
 

Dodatne Gebi preporuke za ishranu pilića u tovu

• Kao preventivu od negativnog dejstva mikotoksina iz žitarica koristiti dodatno MIKOSTOP 3 kg/t ili NEOZEL 5 kg/t tokom celog perioda tova pilića
• GEBICID (2-3 kg/t) i DIGESTOPLUS (0.5-1 kg/t) koristiti u slučaju pojave poremećaja u varenju – dijareja. Njihova primena se preporučuje i pre utovara i posle stresnih transporta, pri pojavi raznih stresova koji utiču na zdravstveno stanje pilića 

Slični proizvodi
Kontaktirajte nas!

Popunite formu i naš tim će Vam se javiti u najskorijem roku.