Skip to main content

UNI - Potpune smeše - za brojlere

Potpune smeše za tov brojlera od početka do završetka tova

420
421
422

Program UNI Ž je visokokvalitetna hrana za tov pilića brojlera, koja omogućuje ishranu tovnih pilića od početka do kraja tova sa izuzetnim rezultatima konverzije hrane kao i sa kratkim ciklusom tova. . Sastav smeše omogućuje da za izuzetno kratko vreme dobijete zdrave i mesnate piliće.

UNI Ž I 22%

Potpuna smeša za početni tov pilića do 21 dana sa kokcidiostatikom

UNI Ž II 19%

Potpuna smeša za tov pilića do 35 dana sa kokcidiostatikom

UNI Ž III 17%

Potpuna smeša za tov pilića preko 35 dana bez kokcidiostatika

UNI Ž program ishrane:

Smeše

Starost pilića u danima

Količina hrane

1

UNI Ž I

Od 0. do 21.

1000g

2

UNI Ž II

Od 21. do 5. dana pre klanja.

2200g

3

UNI Ž III

Minimum 5. dana pre klanja

1000g

Napomena!

Potpuna smeša UNI Ž III (bez kokcidiostatika) je namenjena za završni tov pilića, preko 35. dana starosti. Preporučuje se davanje ove smeše minimalno 5 dana pre klanja..

Naziv

UNI Ž I

UNI Ž II

UNI Ž III

Protein, najmanje, %

22

19

17

Masti, najmanje, %

4,3

4,2

4,3

ME, MJ/kg, najmanje

12

12

12

Lizin, najmanje, %

1,1

0,90

 

Metionin + Cistin, najmanje, %

0,85

0,70

 

Kacijum, %

0,90-1,10

0,90-1,10

0,80-1,00

Fosfor, %

0,65-0,85

0,60-0,80

0,50-0,70

Natrijum, %

0,15-0,20

0,15-0,20

0,15-0,20

Vitamin A, IJ/kg, najmanje

12.000

10.000

 

Vitamin D3, IJ/kg, najmanje

2.000

1.800

 

Vitamin E, mg/kg, najmanje

30

25

 

Enzimi

+

+

+

Organski vezani mikroelementi

+

+

 

Kokcidiostatik

+

+

-

Oblik smeše

drobljeno

granulirano

granulirano

Ukoliko posedujete jednodnevne piliće standardnog kvaliteta možete postići sledeće rezultate:

Ciklus tova

42 dana

Postignuta prosečna telesna masa

2,2 -2,5 kg

Konverzija hrane

1,75 – 2,0 kg

Gebi saveti i preporuka za tov bojlera

Ishrana:
- Ishrana pilića kvalitetnim smešama, obezbeđenje što više hranidbenog prostora i optimalan broj pilića po jednoj hranilici su ključ postizanja odgovarajućih
težina od samog starta i smanjenja raslojenosti jata. Korekcijom visine hranilica i pojilica u zavisnosti od starosti pilića izbećiće se neželjen rastur hrane i prosipanje
vode.Obezbediti laku dostupnost hrane i vode tokom 24 sata, tako da se prepopručuje da noću radi osvetljenje kako bi pilići lakše pronašli hranu.
Voda:
- Pojlice treba napuniti sa vodom par dana pre useljavanja pilića kako bi se izjednačila sa temperaturom objekta, početna temperatura vode treba da bude 25
stepeni. Posle 7 dana treba postepeno i smanjivati temperature vode. Za bolje rezultate preporučujemo da se u vodu stavi Ž-vitamix- ili Energomix Vitamin C.
Naseljenost:
- Gustina naseljenosti se krece 15 - 17 pilića/m2
Temperatura:
- Jednodnevnim pilićima treba obezbediti toplu sredinu. Prilikom useljenja bi temperatura trebala da je 32-330
C, zavisno od vlage.
Najbolje je da im se obezbediti sijalica koja će da ih greje.
Vlažnost vazduha:
 - Obezbediti dovoljne količine svežeg vazduha, a da se izbegne preveliko strujanje vazduha (promaja), temperaturne oscilacije i prašina u vazduhu.
- Živina je izuzetno osetljiva na vlažnost vazduha, ukoliko je vazduh suv, sluzokoža im postaje suva i živina lakše oboljeva od raznih bolesti. U koliko je vlaga
prevelika, stvaraju se idealni uslovi za  razvoj plesni i kokcidija u  objektu. Optimalna vlažnost vazduha od 1 - 10 dana je 70 - 75 %, a za piliće starosti 10 - 42 dana
je 50 - 60 %.
Svetlost:
- Prvog- dana pilićima treba obezbediti svetlost tokom 24h, a nakon tog perioda preći na adekvatan svetlosni režim, 24 sata ili prema predloženom svetlosnom
režimu. Primer svetlosnog režima prikazan je u tabeli:
Menadžment:
-Kontrolisati telesnu masu pilića svakih 7 – 10 dana.
Prostirka:
- Kao prostirka se može koristiti oblovina ili piljevina od drveta, slama, pesak. Debljina prostirke treba da bude 5 - 15 cm zavisi od vrste prostirke.
Zdravstvena zaštita:
-Sa veterinarom se treba dogovoriti oko programa zdrvstvene zaštite pilića, po pristizanju ili u toku tova ako se jave zdravstveni problemi (vakcinacija, dodavanje
vitamina u vodu...) Poželjno je da postoji malo odeljenje gde se mogu izolovati bolesne životinje, tako da budu odvojene od zdravih
Dezinfekcija:
- Pre useljavanje pilića treba izvršiti grubo pranje objekta. Nakon toga se zidovi (do 1 m visine), podovi i krov operu dezinfekcionim sretstvom za tu namenu.
Za pranje opreme se koriste posebna dezinfekciona sretstva. Posle je sve neophodno isprati čistom vodom i ostaviti da se osuši.
Najbolje higijenske uslove u tovilištu možemo dobiti tako što radimo po sistemu držanja “SVE UNUTRA-SVE NAPOLJE”. Na taj način možemo uraditi temeljno
čišćenje objekta i opreme (mehanički, sa toplom i hladnom vodom), dezinfekciju i da objekat stoji prazan nekoliko dana da se osuši i da ispare ova dezinfekciona
sredstva. Nakon urađenih navedenih postupaka, jednodnevni pilići ulaze u čist i dezinfekovan objekat!

Svetlost:

Starosti pilića (dani)

Periodi svetla, sati

Period mraka, sati

0 -2

24

0

3 do 7

23

1

8

22

2

9

21

3

10 do 28

20

4

29

21

3

30

22

2

31 do kraja tova

23

1

 

Temperatura:

Nedelja

C

I

32-30

II

30-28

III

28-26

IV

26-24

V

24-22

VI

22-20

 

Energovit program ishrane:

Smeše

Starost pilića u danima

Količina hrane

1

Energovit I

Od 0. do 21.

1000g

2

Energovit II

Od 21. do 5. dana pre klanja.

2000g

3

Energovit III

Minimum 5. dana pre klanja

1000g

Kontaktirajte nas!

Popunite formu i naš tim će Vam se javiti u najskorijem roku.