Skip to main content

UNI super Ž I 37% - za tov pilića I i II

Dopunska smeša za tov pilića I i II – starter i grover

439

UNI SUPER Ž I je visokokvalitetna dopunska smeša za tov pilića brojlera, koja omogućuje ishranu tovnih pilića od početka do 35. dana tova, sa izuzetnim rezultatima konverzije hrane kao i sa kratkim ciklusom tova. Sastav smeše omogućava da za izuzetno kratko vreme dobijete zdrave i mesnate piliće.
UNI SUPER Ž I je smeša namenjena za tov pilića od 1. do 35. dana tova.

Dodatne Gebi preporuke za ishranu pilića u tovu

• Kao preventivu od negativnog dejstva mikotoksina iz žitarica koristiti dodatno MIKOSTOP 3 kg/t ili NEOZEL 5 kg/t tokom celog perioda tova pilića
• GEBICID (2-3 kg/t) i DIGESTOPLUS (0.5-1 kg/t) koristiti u slučaju pojave poremećaja u varenju – dijareja. Njihova primena se preporučuje i pre utovara i posle stresnih transporta, pri pojavi raznih stresova koji utiču na zdravstveno stanje pilića.
• Energomix VITAMIN C je preporučljivo da se koristi u hrani ili vodi, u trajanju 3-5 dana pre ili posle stresnih transporta, prilikom vakcinacije ili tokom trajanja terapije infektivnih oboljenja 

Predlog mešanja:

Sirovina

STARTER – do 21. dana

I

II

III

%

kg*

%

kg*

%

kg*

Kukuruz

60

15

40

10

30

7.5

Pšenica/Ječam

   

20

5

30

7.5

UNI SUPER Ž I 37%

40

10

40

10

40

10

Važno!

*količina smeše koja se može napraviti sa 10 kg UNI SUPER Ž I-a

Sirovina

STARTER – do 21. dana

I

II

III

%

kg*

%

kg*

%

kg*

Kukuruz

60

15

40

10

30

7.5

Pšenica/Ječam

   

20

5

30

7.5

UNI SUPER Ž I 37%

40

10

40

10

40

10

Važno!

*količina smeše koja se može napraviti sa 10 kg UNI SUPER Ž I-a

NAPOMENA: Davanje ove smeše prekinuti 5 dana pre klanja zbog karence kokcidiostatika! U tom periodu preporučujemo ishranu pilića sa GEBI dopunskom smešom za ishranu brojlera u završnoj fazi tova

Slični proizvodi
Kontaktirajte nas!

Popunite formu i naš tim će Vam se javiti u najskorijem roku.