Skip to main content

UNI super Ž II 37% - za tov pilića III

Dopunska smeša za tov pilića III – završni tov

440

UNI SUPER Ž II je visokokvalitetna dopunska smeša za tov pilića brojlera, koja omogućuje ishranu tovnih pilića u završnoj fazi tova, sa izuzetnim rezultatima konverzije hrane kao i sa kratkim ciklusom tova. Sastav smeše omogućava da za izuzetno kratko vreme dobijete zdrave i mesnate piliće.
UNI SUPER Ž II je smeša namenjena za tov pilića u završnoj fazi tova

Predlog mešanja:

Sirovina

FINIŠER– nakon 35. dana

I

II

III

%

kg*

%

kg*

%

kg*

Kukuruz

77

33

57

24.5

38

16.5

Pšenica/Ječam

   

20

8.5

37

16.5

UNI SUPER Ž II 37%

23

10

23

10

23

10

Dodatne gebi preporuke za ishranu pilića u tovu

• Kao preventivu od negativnog dejstva mikotoksina iz žitarica koristiti dodatno MIKOSTOP 3 kg/t ili NEOZEL 5 kg/t
 tokom celog perioda tova pilića
• GEBICID (2-3 kg/t) i DIGESTOPLUS (0.5-1 kg/t) koristiti u slučaju pojave poremećaja u varenju – dijareja. Njihova
 primena se preporučuje i pre utovara i posle stresnih transporta, pri pojavi raznih stresova koji utiču na zdravstveno
 stanje pilića.
• Energomix VITAMIN C je preporučljivo da se koristi u hrani ili vodi, u trajanju 3-5 dana pre ili posle stresnih
 transporta, prilikom vakcinacije ili tokom trajanja terapije infektivnih oboljenja 

Slični proizvodi
Kontaktirajte nas!

Popunite formu i naš tim će Vam se javiti u najskorijem roku.