Skip to main content

Koke nosilje - saveti i preporuke za držanje koka nosilja

 

Dezinfekcija:

Pre useljavanje koka treba izvršiti grubo pranje objekta. Nakon toga se zidovi, podovi, krov i oprema se operu dezinfekcionim
sretstvom za tu namenu. Za pranje opreme se koriste posebna dezinfekciona sretstva. Posle je sve neophodno isprati čistom
vodom i ostaviti da se osuši.

Dnevna kontrola u objektu:

Najmanje jednom dnevno prekontrolisati:

  • Zdravstveni status koka
  • Temperaturu objekta
  • Ventilaciju
  • Konzumaciju hrane i vode
  • Osvetljenje
  • Uginuće
  • Ukupan broj snešenih jaja
  • Broj jaja sa oštećenom ljuskom

Naseljenost:

Gustina naseljenosti se jako može da varira u objektu u zavisnosti od opreme, uslova ventilacija i klimatizacije, kao i od menadžmenta.
Telesna masa koka u toku odgoja i eksploatacije:
Težina koka u periodu odgoja i periodu eksploatacije je vrlo bitna, kako bi se kontrolisao razvoj pilića i snabdevenost koka nosilja hranljivim materijama u periodu eksploatacije. U periodu odgoja je potrebno minimum 2x mesećno meriti telesnu masu koka. U
periodu eksploatacije je potrebno povremeno proveriti telesnu masu koka nosilja, u zavisnosti od tehnologije i mogućnosti farme.

Vlažnost vazduha:

Živina je izuzetno osetljiva na vlažnost vazduha, ukoliko je vazduh suv, sluzokoža im postaje suva i živina lakše oboljeva od razni bolesti. U koliko je vlaga prevelika, stvaraju se idealni uslovi za plesni u objektu. Optimalna vlažnost vazduha 60 – 70 %.

Ishrana:

Ishrana koka kvalitetnim smešama, obezbeđenje što više hranidbenog prostora i ravnomerna distribucija hrane u hranilice su ključ postizanja visokih proizvodnih rezultata. Bitno je da se kontroliše dnevna konzumacija hrane.

Voda:

Mora biti stalno dostupna voda dobrog kvaliteta. Povremeno je poželjno kontrolisati kvalitet vode na farmi. Prevelika količina soli u vodi može prouzrokovati trajno oštećenje ljuske jaja. Za bolje rezultate preporučujemo da u vodu se stavi povremeno, a naročito nakon stresnih situacija, pre i osle vakcinacije ili tokom letnjeg perioda Ž-vitamix ili Energomix Vitamin C.

Osvetljenje:

Program osvetljenja mora biti dobro prilagođen potrebama hibrida koka nosilja i mogućnostima farme. Informacije o tačnom programu osvetljenja tražiti od dobavljača koka.

Vakcinacija:
Jako je važna mera u prevenciji bolesti i pripremi koka za eksploataciju. Za program vakcinacije se posavetujte sa Vašim veterinarom.

Koke nosilje

 

Dezinfekcija:

Pre useljavanje koka treba izvršiti grubo pranje objekta. Nakon toga se zidovi, podovi, krov i oprema se operu dezinfekcionim
sretstvom za tu namenu. Za pranje opreme se koriste posebna dezinfekciona sretstva. Posle je sve neophodno isprati čistom
vodom i ostaviti da se osuši.

Dnevna kontrola u objektu:

Najmanje jednom dnevno prekontrolisati:
• Zdravstveni status koka
• Temperaturu objekta
• Ventilaciju
• Konzumaciju hrane i vode
• Osvetljenje
• Uginuće
• Ukupan broj snešenih jaja
• Broj jaja sa oštećenom ljuskom

Naseljenost:

Gustina naseljenosti se jako može da varira u objektu u zavisnosti od opreme, uslova ventilacija i klimatizacije, kao i od menadžmenta.
Telesna masa koka u toku odgoja i eksploatacije:
Težina koka u periodu odgoja i periodu eksploatacije je vrlo bitna, kako bi se kontrolisao razvoj pilića i snabdevenost koka nosilja hranljivim materijama u periodu eksploatacije. U periodu odgoja je potrebno minimum 2x mesećno meriti telesnu masu koka. U
periodu eksploatacije je potrebno povremeno proveriti telesnu masu koka nosilja, u zavisnosti od tehnologije i mogućnosti farme.

Vlažnost vazduha:

Živina je izuzetno osetljiva na vlažnost vazduha, ukoliko je vazduh suv, sluzokoža im postaje suva i živina lakše oboljeva od razni bolesti. U koliko je vlaga prevelika, stvaraju se idealni uslovi za plesni u objektu. Optimalna vlažnost vazduha 60 – 70 %.

Ishrana:

Ishrana koka kvalitetnim smešama, obezbeđenje što više hranidbenog prostora i ravnomerna distribucija hrane u hranilice su ključ postizanja visokih proizvodnih rezultata. Bitno je da se kontroliše dnevna konzumacija hrane.

Voda:

Mora biti stalno dostupna voda dobrog kvaliteta. Povremeno je poželjno kontrolisati kvalitet vode na farmi. Prevelika količina soli u vodi može prouzrokovati trajno oštećenje ljuske jaja. Za bolje rezultate preporučujemo da u vodu se stavi povremeno, a naročito nakon stresnih situacija, pre i osle vakcinacije ili tokom letnjeg perioda Ž-vitamix ili Energomix Vitamin C.

Osvetljenje:

Program osvetljenja mora biti dobro prilagođen potrebama hibrida koka nosilja i mogućnostima farme. Informacije o tačnom programu osvetljenja tražiti od dobavljača koka.

Vakcinacija:
Jako je važna mera u prevenciji bolesti i pripremi koka za eksploataciju. Za program vakcinacije se posavetujte sa Vašim veterinarom.

Koke nosilje

Kontaktirajte nas!

Popunite formu i naš tim će Vam se javiti u najskorijem roku.