Skip to main content

Suprasne krmače dojare - saveti i preporuke za držanje suprasne krmače dojare

  • Nakon prašenja krmačama davati svaki dan po 0.5 – 1 kg više hrane, kako bi se što pre dostigla maksimalna konzumacija hrane
  • Hrana za krmače dojare mora biti najboljeg kvaliteta
  • Mlađe krmače treba da pojedu najmanje 5 kg hrane na dan a starije krmače da pojedu najmanje 6 kg hrane na dan
  • Kako bi se obezbedio dovoljan unos hrane krmačama treba nuditi hranu 3-4 puta na dan i voditi računa da se hrana ne zadržava dugo u hranilicama, naročito u toplijem delu godine
  • Kao preventivu od negativnog dejstva mikotoksina iz žitarica koristiti dodatno MIKOSTOP PLUS 5 kg/t, ili MIKOSTOP 3 kg/t ili NEOZEL 5 kg/t tokom celog perioda dojenja
  • GEBICID (4-6 kg/t) koristiti u hrani za krmače prvih 7 dana nakon prašenja, kako bi se izbegli poremećaji u varenju
  • Energomix VITAMIN C je preporučljivo da se koristi u hrani ili vodi, u trajanju 3-5 dana nakon odbijanja prasadi zbog pregrupisavanja krmača i što bržeg uspešnog osemenjavanja
     
Kontaktirajte nas!

Popunite formu i naš tim će Vam se javiti u najskorijem roku.