Skip to main content

Suprasne krmače - saveti i preporuke za držanje suprasne krmače

  • Obezbediti sredinu sa temperaturom 18-20 C, kako bi se životinje osećale komforno
  • Sprečiti pojavu naglih temperaturnih razlika, velika strujanja vazduha (promaju) i prašinu
  • Obezbediti dovoljne količine vode. Ako se krmače drže u grupi, treba obezbediti bar 1 pojilicu na 4 krmače
  • Kontrolisati telesnu kondiciju krmača
  • Redovno kontrolisati konzumaciju – da li krmače sve pojedu iz hranilica. Ukoliko ne pojedu uobičajenu i predviđenu količinu hrane – treba prekontrolisati zdravstveno stanje i konsultovati se sa Vašim veterinarom
  • Sa veterinarom se treba dogovoriti oko programa zdrvstvene zaštite krmača, kako bi i u prasilištu,a tako i u odgoju bilo što manje problema sa prasadima (vakcinacija protiv parvovirusnih infekcija, E. Colli, klostridija…)
  • Najbolje higijenske uslove u objektu za suprasne krmače možemo dobiti tako što radimo po sistemu držanja “SVE UNUTRA-SVE NAPOLJE”. Na taj način možemo uraditi temeljno čišćenje objekta i opreme (mehanički, sa toplom i hladnom vodom), dezinfekciju i da objekat stoji prazan nekoliko dana da se osuši i da ispare ova dezinfekciona sredstva. Nakon urađenih navedenih postupaka, krmače ulaze u čist i dezinfekovan objekat!
Kontaktirajte nas!

Popunite formu i naš tim će Vam se javiti u najskorijem roku.