Skip to main content

Suprasne krmače - saveti i preporuke za ishranu suprasne krmače

  • Suprasnim krmačama davati 2-2.5 kg hrane dnevno. Nakon osemenjavanja treba da ostanu 3 dana u istom objektu
  • Ukoliko krmače završe fazu dojenja u lošijoj kondiciji, količinu hrane im povećati od 2.7 kg pa čak do preko 3kg na dana
  • Kao preventivu od negativnog dejstva mikotoksina iz žitarica koristiti dodatno MIKOSTOP PLUS 5 kg/t, ili MIKOSTOP 3 kg/t ili NEOZEL 5 kg/t tokom celog perioda suprasnosti
  • 2-7 dana pred prašenje krmačama davati oko 3.5 kg hrane, kako bi se lakše privikle na veću količinu hrane nakon prašenja
  • 2 dana pred prašenje količinu hrane smanjiti na 2 kg
  • Na sam dan prašenja je poželjno da krmača jede što manje hrane sa dodatkom pšeničnog stočnog brašna, kako bi se što lakše oprasila i kako bi se izbegli problemi sa zatvorom nakon prašenja koji prouzrokuje veće probeleme, kao što su upala materice, vimena i smanjena ili čak prekinuta proizvodnja mleka
Kontaktirajte nas!

Popunite formu i naš tim će Vam se javiti u najskorijem roku.